Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CEMPE-seminar 2020

CEMPE og Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitet inviterer til skandinavisk seminar i Tromsø 12. og 13. november 2020. Tema er kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning.

Kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning

CEMPE arrangerer årlig et seminar i samarbeid med en norsk musikkutdanningsinstitusjon, og i år skjer dette med Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Tema for seminaret er kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning. Vi ønsker i år også å invitere kollegaer fra de skandinaviske musikkutdanningsinstitusjonene.

Kunstnerisk utviklingsarbeid/kunstnerisk forskning* (KU) er et stadig voksende forskningsfelt, der utøvende og skapende kunstnerisk praksis har fått formell anerkjennelse som et eget kunnskaps- og erfaringsområde. I KU er utøvende og skapende praksiser og prosesser gjenstand for dybdeundersøkelser, eksperimentering, kritisk refleksjon, verbalisering og diskusjon.

Utdanning skal være FoU-basert, og en måte å forstå dette på er at det skal sikres godt samspill mellom utdanning og FoU**. Utforskende kunstnerisk praksis er en sentral bestanddel av musikkutdanningsinstitusjonenes FoU. På seminaret vil vi belyse spørsmål som:

  • På hvilke måter kan dette kunnskapsfeltet være med på å styrke bachelor- og masternivåene i høyere musikkutdanning?
  • Hvordan kan KU stimulere til nye eller endrede læringsformer og undervisningsmodeller?
  • Hvordan sikrer vi et godt samspill mellom KU og musikkutdanning?

På grunn av koronasituasjonen vil seminaret avholdes digitalt.
Påmelding via link

Deltakere fra hele Skandinavia

Program og påmelding

Frist for å sende inn bidrag var 5. juni. Seminarkomiteen jobber nå med å sette sammen et inspirerende program. Dette vil offentliggjøres i august/september sammen med informasjon om påmelding.

Les mer om arrangementet og fullstendig program HER