Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Nyopprettet musikkstudentnettverk

Fra venstre: Ingrid Myrland Johansen (UiA), Idun Gabrielle Fougner-Økland (NMH), Amanda Schmidiger Hansen (Barratt-Due), Jonas Eskeland (UiT), Sigrid Sand Angelsen (NTNU), Sigmund Toppe (NMH, CEMPE), Mitra Fagerli Rahman (NMH), Lars Folmer Jahren (UiT) og Tomas Björn (UiS). Også til stede på møtet, men ikke avbildet, var Runa Kosberg (Griegakademiet).

Lørdag 22. april var NMH vertskap for det første møtet i Norsk Musikkstudentnettverk. Hele syv musikkutdanningsinstitusjoner var representert på konstitueringsmøtet.

Verdifull støtte både på lokalt og nasjonalt nivå

Leder for studentutvalget ved NMH, Idun Gabrielle Fougner-Økland, ble valgt som leder for nettverket. Fougner-Økland sier at opprettelsen av nettverket først og fremst vil bidra til å koordinere hvordan man driver representasjon av musikkstudenter i Norge.

- Det er viktig, og kan være en veldig verdifull støtte for de som er tillitsvalgte. På et mer overordnet, samfunnsmessig nivå, er vi nå inne i en tid hvor kunstutdanningene omtales som veldig dyre; De har vokst mye, og blir framstilt som ett slags «sløseri». Her brukes det retorikk som er ganske skremmende, som ikke tar noe høyde for verdien av kunst og utdanningen kunstnere trenger. Det å ha et organ på vegne av musikkstudentene som kan stå opp imot det vil være viktig.

Idun Gabrielle Fougner-Økland ble valgt som leder for nettverket. Fra venstre: Sigrid Sand Angelsen, Jonas Eskeland, Lars Folmer Jahren, Idun Gabrielle Fougner-Økland, Runa Kosberg og Sigmund Toppe.

Samarbeid for å styrke studentstemmen

Arbeidet mot å etablere nettverket ble startet allerede i april 2022 under Musikkstudentkonferansen. Studentene som deltok så verdien i å møtes og utveksle erfaringer og kunnskap rundt de mange felles utfordringene, samt å samarbeide for å styrke studentstemmen.

Nettverket skal møtes to ganger årlig, og målet er at alle institusjonene som tilbyr høyere utøvende musikkutdanning skal være representert med to studenter. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe bestående av fire studenter som skal jobbe spesifikt med å forberede saker til Nasjonalt Musikkstudentnettverk.

Stig-Roar Mathisen (Norges arktiske universitet, UiT) og Nora Bilalovic Kulset (NTNU) under “Rektordebatten” ved Musikkstudentkonferansen 2023.

Ønskes velkommen

Leder av Fagorganet for utøvende og skapende musikkutdanninger, Nora Bilalovic Kulset, ønsker opprettelsen av Norsk Musikkstudentnettverk velkommen med entusiasme og forventning.

- Å ha studenter som engasjerer seg fagpolitisk er avgjørende for oss ledere som hver dag jobber med fagpolitikk på vegne av feltet vårt: hvordan vi til sammen kan skape knallgode utdanningsmuligheter innen musikkfeltet her i landet, og dermed sørge for at vi fortsetter å ivareta menneskehetens musikkultur gjennom ulike tids- og samfunnsendringer. Så stort og viktig er det vi driver med. For å få til det, trenger vi å ha med oss studentene våre som er på vei ut i arbeidslivet, og som har vokst opp i en annen samtid enn det vi selv har.