Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Journals

Biblioteket abonnerer både på trykte og elektroniske tidsskrifter.

Trykte tidsskrifter

De nyeste heftene er oppstilt i biblioteket. Eldre årganger oppbevares i magasin. I listen kommer det frem hvilke årganger av tidsskriftet biblioteket har.

Electronic Journals

Listen viser tilgjengelige årganger fra diverse tidsskriftleverandører. Proquest leverer Music Periodicals Database, og fra JSTOR abonnerer biblioteket på en musikkpakke.

  • Opphørt: Betyr at tidsskriftet blir ikke utgitt lenger.
  • Avsl. ab.: Means that the Library does not at biblioteket kjøper ikke dette tidsskriftet lenger.
  • Doaj: Means Directory of Open Access Journals.

The access to the electronic journals is regulated by IP addresses.

Star (*) indicates that the journals is available from the Academy. An employee or a student may access these journals from home if your log onto the Academy's network.

Alfabetisk liste