Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikkutdanneres visjoner for musikklærerutdanningen

Hva blir sett på som en ideell musikklærerutdanning?

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Formålet med prosjektet er å forstå de kunnskapskulturene og opplæringstradisjonene som møtes i musikklærerutdanningen, deres likheter, ulikheter og relasjoner slik de kommer til uttrykk gjennom visjoner om en ideell utdanning hos lærere som underviser i faget musikkdidaktikk.

Forskningsspørsmålene er:

  • Hvilke kunnskapskulturer og opplæringstradisjoner møtes i musikklærerutdanningen?
  • Hva blir sett på som en ideell utdanning?

Dette studeres ved hjelp av dokumentstudier, kvalitative intervjuer, observasjon og en spørreskjemaundersøkelse. Teoretisk tar prosjektet utgangspunkt i Karen Hammerness’ studier av teachers’ visions og arbeider om lærerutdanning generelt av Linda Darling-Hammond, John Bransford, Karen Zumwalt, Pamela Grossmann og Marilyn Cochran-Smith.

Prosjektet ble presentert på konferansen Perspectives on music teacher education – Nordic research on professional knowledge in music education ved Örebro Universitet, Musikhögskolan, 1.-2. oktober 2013:

«Music Teacher Education in the Nordic Countries: Where do we stand and where are we heading?» ved Geir Johansen

Dokumentasjon

Ferm Thorgersen, C., Johansen, G. & Juntunen M. L. (2015). Music teacher educators’ visions of music teacher preparation in Finland, Norway and Sweden. International Journal of Music Education – Research, 1: 1-15.

Publisert: 17. mar. 2014 — Oppdatert: 12. jan. 2024