NMH-publikasjoner

NMH-publikasjoner utgir lærebøker, doktorgradsavhandlinger, noteutgivelser, kunstneriske refleksjoner, skriftserier innenfor høgskolens fagområder og enkeltstående monografier. De fleste utgivelsene er gratis nedlastbare. Trykte versjoner kan bestilles.

Se eldre utgivelser (1982-2012)

Filtre

    År

    Periode
    2000 – 2017