Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Holi­s­tic iden­ti­fi­ca­tion of musi­cal har­mo­ny. A theo­re­ti­cal and empi­ri­cal study

Dette er omslaget på Ville Langfeldts doktoravhandling.

I denne doktoravhandlingen undersøker Ville Langfeldt holistisk identifikasjon av harmonikk fra flere ulike posisjoner.

Hva er holistisk harmonisk identifikasjon? Ifølge gehørlitteraturen er det hvordan eksperter hører harmonikk. Dessverre kan ikke denne evnen læres bort – man kan kun håpe at den utvikles indirekte, etter måneder og år med gjentatt eksponering for bestemte akkorder. I sin doktoravhandling utfordrer Ville Langfeldt denne oppfatningen gjennom å utforske konseptet fra en rekke posisjoner.

Avhandlingen starter med å arbeide frem en definisjon som tydelig avgrenser holistisk harmonisk identifikasjon fra andre former for harmonisk lytting. Ved hjelp av gestaltteoretiske prinsipper og en økologisk tilnærming til persepsjon undersøkes det perseptuelle grunnlaget for holistisk harmonisk identifikasjon, og hvordan det kan tenkes å fremstå fra lytterens perspektiv. Første del av avhandlingen avslutter med en diskusjon av mulige øvingsstrategier for gehørundervisningen, med utgangspunkt i det Langfeldt kaller «metaforisk» lytting.

Avhandlingens andre del utforsker «metaforisk» lytting videre, gjennom en analyse av konseptuelle metaforer i bøker som omhandler harmonikk. Målet er å belyse hvordan harmonikk som lyd konseptualiseres språklig, samt å avdekke fellestrekk i metaforene som brukes. Tredje del fordyper seg i en konkret slik konseptuell metafor: harmonisk luminositet, eller tanken om at harmonikk kan uttrykke «lys» og «mørke». I en kvantitativ studie med 236 deltakere demonstrerer musikere en signifikant høyere evne enn ikke-musikere til å skille mellom «lysnende» og «mørknende» harmonikk.

Avhandlingens hovedbidrag er klargjøringen av holistisk harmonisk identifikasjon som konsept, samt forslaget til hvordan gehørundervisningen kan ta det i bruk. Avhandlingen bidrar også med nye perspektiver på metaforers rolle i harmonisk lytting.

Om forfatteren

Ville Langfeldt (f. 1983) er musikkteoretiker, pedagog og komponist.

Publisert: 1. des. 2022 — Oppdatert: 23. feb. 2023