Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Philip Anders Dammen

Første­ama­nu­en­sis

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Publikasjoner

  • Logic, psyche and biology Anders Philip Dammen 2013
  • Den unødvendige angsten. En undersøkelse av hvordan de instrumentalt relaterte psykiske spenningene er bygget opp og av hva som skjer rent mentalt når de endres. Et bidrag i utviklingen av en vitenskapelig tilnærming til undersøkelse og endring av instrumentalt relaterte psykiske spenninger Anders Philip Dammen 2013
  • En undersøkelse av enkelte psykiske endringsprosesser. Et bidrag i utvikling av en vitenskapelig tilnærming til endring av psykisk forankrede plager. En studie gjennomført med et kombinert design Philip Anders Dammen 2012
  • Kompendium i pedagogikk Philip Anders Dammen 2011
  • Mestring av press, utvikling av dyktighet på instrument, kommunikasjon lærer og elev, relasjonsbygging mm Philip Anders Dammen 2011
  • Prestasjonsforberedelse, psykisk oppbygging, mestring av press. Hva gjør de som lykkes? Philip Anders Dammen 2011
  • Kommunikasjon, relasjonsbygging Philip Anders Dammen 2011
  • Klasseledelse, motivasjon, konfliktløsning og relasjonsbygging Philip Anders Dammen 2011
  • Klasseledelse, kommunikasjon, konfliktløsning, god undervisning etc Philip Anders Dammen 2010
  • Skolens strukturelle vold Philip Anders Dammen 2003
Se alle publikasjoner i Cristin