Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Barokk­dans

  • Emnetype: Valgemne.
  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: Ett semester, vår.
  • Avsluttende vurdering: Vudering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på dans og dansemusikk på 1700-tallet. Siden svært mye av musikken på 1700-tallet er bygget på dansemusikk, er det nødvendig for musikerens interpretasjon av musikk fra denne tidsepoken å kjenne de ulike danseformers karakter og tempo.

Faglærer i emnet: Elizabeth Svarstad og Hans Olav Gorset.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser grunnleggende ferdigheter i barokkens danseteknikk, generelt bevegelsesuttrykk, grunntrinn og teknisk utførelse
  • kan realisere og formidle hvordan danseformer fra barokken forholder seg til musikken, spesielt menuett og bourée
  • kan akkompagnere dans med forståelse for samspillet mellom musiker og danser

Innhold

Praktisk arbeid med å lære dansetrinn og enkle former av danser som menuett, sarabande, gavotte, bourée og gigue. Innøving av egnet dansemusikk.

Organisering

Emnet undervises i gruppe, med to undervisningstimer per uke gjennom ett semester. Det benyttes dels levende musikk spilt av studentene eller akkompagnatør, og dels lydopptak. I tillegg kommer egenøving mellom undervisningen

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021