Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Fone­tikk

 • Gjennomføres: 2. studieår, over ett semester (normalt høst).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i dirigering.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innføring i generell fonetikk og er obligatorisk for studenter med korspesialisering. Undervisningen i emnet gis felles for studenter ved kandidatstudiet i dirigering og kandidatstudiet i utøving – klassisk, vokal.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende fonetisk terminologi og det internasjonale lydskriftsystemet IPA (International Phonetic Alphabet)

Innhold

Emnet omfatter

 • innføring i artikulatoriske, auditive og akustiske sider ved tale og sang
 • gjennomgang av taleapparatets fysiologi og beskrivelse av forskjellige vokal- og konsonantklassifiseringer
 • innføring i bruk av fonetiske ordbøker
 • lesing av transkriberte tekster (lydskrift)
 • transkribering av tekster fra sanglitteraturen
 • innføring i forskjellen mellom sang- og taleuttale
 • framføring av sanger på ulike språk

Organisering

Undervisningen gis i grupper og felles for studenter ved kandidatstudiet i dirigering og kandidatstudiet i utøving – klassisk, vokal.

Arbeidet omfatter blant annet

 • forelesninger
 • demonstrasjoner
 • imitasjonsøvelser
 • framføring av sanger og arier med studentens refleksjon rundt disse
 • skriftlige øvelser

I tillegg til veiledning fra lærer kan studenten bruke lydopptak til hjelp i sitt eget arbeid.

I begynnelsen av semesteret skal studenten velge en sang/arie fra den klassiske sanglitteraturen. Sangen danner utgangspunkt for arbeidet med de ulike aspektene i emnet. Studentene velger ulike språk for sine sanger.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk frammøte til undervisningstimer med studentframlegg. Hvilke timer dette gjelder vil framkomme av semesterplanen.
 2. Studenten skal transkribere sin selvvalgte sang til lydskrift. Transkripsjonen skal godkjennes av faglærer ved slutten av semesteret.
 3. Studenten skal framføre sin selvvalgte sang for klassen. Tidspunkt for framføring avtales med faglærer.
 4. Studenten skal forberede et tema angitt av faglærer og gi en muntlig presentasjon av temaet knyttet opp mot sangen studenten arbeider med. Tidspunkt for framføring avtales med faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021