Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør­tre­ning

  • Gjennomføres: Over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk/muntlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til årrsstudium i kirkemusikk 1.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet inngår i videreutdanningsenheten Kirkemusikk I og omfatter grunnleggende metodisk, praktisk og teoretisk kunnskap for å kunne bruke sitt gehør mer effektivt i arbeid med musikk.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har tilegnet seg grunnleggende metodisk, praktisk og teoretisk kunnskap
  • kan orientere seg i hørt og lest musikk, både melodisk, rytmisk og harmonisk
  • demonstrere ulike metodiske innfallsvinkler til musikalske utfordringer
  • kan fremføre et notert musikkutdrag presist og musikalsk

Innhold

Det arbeides med metodiske tilnærminger til musikalske utfordringer innenfor hovedområdene melodi, rytme og harmoni. Øvingsmaterialet hentes i stor grad fra musikklitteraturen, i tillegg til spesiallagde oppgaver.

Organisering

Arbeidet med emnet foregår i grupper. Det veksles mellom demonstrasjoner og veiledning i arbeidet med studentens egenferdighet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal levere ti skriftlige oppgaver av mindre format. Antall oppgaver kan reduseres hvis lærer isteden ønsker å gi færre oppgaver av større format.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en praktisk/muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av to sensorer, hvorav den ene er faglærer.

Praktisk/ muntlig eksamen

Studenten vil bli prøvd i både forberedte og uforberedte oppgaver innen rytme, melodi og harmoni.

Omfang: 20 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021