Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Moti­va­sjon, pre­sta­sjon og sce­nisk nær­vær

 • Gjennomføres: 1 semester, vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

I Motivasjon, prestasjon og scenisk nærvær vil studentene jobbe med egne prosesser knyttet til motivasjon, øving, forberedelse til prestasjon, selv-ivaretakelse og scenisk nærvær. Studentene vil få erfaring med å lytte, slippe kontroll, og å være til stede i det de gjør.

I emnet vil man gå dypere inn i temaer som har vært tatt opp i UTSTØ10 og UTSTØ11 Utøvende støtteemne.

Faglærer i emnet: Barbra Coco Laurré

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har erfaring med og kan ta i bruk teknikker for å håndtere stress
 • har erfaring med og kan ta i bruk teknikker som fremmer scenisk nærvær
 • har et bevisst forhold til egne øverutiner
 • kan reflektere over sin identitet som kunstner
 • har opparbeidet tillit til egen kompetanse
 • har erfaring i å mestre følelsesmessige utfordringer

Innhold

Aktuelle temaer:

 • Livet som musiker.
 • Stressforebyggende teknikker.
 • Motivasjon og ambisjon.
 • Kunsten å øve.
 • Tenn – du er på! Scenisk nærvær.
 • Trygghet på scenen.
 • Ditt personlige uttrykk som utøver.
 • Prestasjonsforberedelse.
 • Nærværstrening.
 • Visualiseringsteknikker.
 • Pusteteknikk.
 • Konsentrasjonsøvelser.

Organisering

Emnet undervises i bolker á tre timer over fem ganger i løpet av ett semester. I tillegg vil studentene få tilbud om inntil to timer individuell veiledning.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær fra mer enn én undervisningsdag medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag en vurdering av studentens arbeid med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenter som har strøket i emnet vil ikke bli prioritert til nytt opptak.

Publisert: 3. des. 2020 — Oppdatert: 3. des. 2020