Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Parti­men­to og kon­tra­punkt

Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
Avsluttende vurdering:
Vurdering fra faglærer.
Forhåndskrav:
Opptak til masterstudiet i musikkteori.
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

I emnet behandles kontrapunkt som et grunnleggende element i vestlig kunstmusikk. Det fokuseres på renessansens vokalpolyfoni og barokkontrapunkt, og undervisningen skjer gjennom praktiske øvelser på klaveret samt gjennom skriftlig arbeid.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan spille og variere to- og trestemmige kadenser og harmoniske forløp etter oktavregelen
 • kan anvende grunnleggende prinsipper for generalbassnotasjon i øvelser og små stykker (partimenti)
 • kan gjengi kontrapunktiske forløp via gehøret både vokalt og instrumentalt
 • kan utforme en fugeeksposisjon på klaver utfra et gitt tema
 • behersker stemmeføring og dissonansbehandling i to- og trestemmig kontrapunkt, så vel praktisk som skriftlig
 • har kunnskap om melodidannelse, linjeføring, tekstbehandling og imitasjonsprinsipper med utgangspunkt i 1500-tallets vokalpolyfone stil
 • kan utforme to- og trestemmige motetter i 1500-tallets vokalpolyfone stil
 • behersker grunnleggende kontrapunktmetodikk, praktisk og skriftlig

Innhold

 • Øvelser på klaver.
 • Vokale kontrapunktøvelser.
 • Øvelser i melodiføring.
 • Øvelser i to- og trestemmig sats etter prinsippene i 1500-tallets vokalpolyfoni.
 • Analyser av partimenti.
 • Analyser av vokalpolyfone satser fra renessansen.
 • Kontrapunkt i andre stilarter og sjangre, for eksempel jazz, folkemusikk og populærmusikk.

Organisering

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Partimento: I løpet av kurset skal studenten fremføre ti praktiske oppgaver, normalt på klaver.
 2. Skriftlig kontrapunkt: I løpet av kurset skal studenten innlevere ti skriftlige oppgaver. Datoer for innleveringene fastsettes av faglærer.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. sep. 2022