Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Roman­tisk harmonikk

Kort om emnet

Emnet passer for studenter som vil øke sine kunnskaper i satslære gjennom studier i romantikkens harmoniske stilarter.

Faglærer i emnet: Anders Tykesson

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • dokumenterer innsikt om akkordmateriale og harmoniske progresjoner i romantikkens harmoniske stil
  • kan skape og vurdere egne satser i stilen
  • kan analysere og beskrive harmoniske forløp i stilen
  • dokumenterer kunnskap om analytiske tradisjoner innenfor emneområdet

Innhold

Emnet vil fokusere på

  • reduksjons- og analyseøvelser
  • skriftlige øvelser av harmoniske progresjoner

Organisering

Undervisningen i emnet samordnes med SATS11, modul romantisk harmonikk. Undervisning gis i gruppe med en dobbeltime (90 minutter) tolv uker i høstsemesteret.

Avsluttende vurdering

Innlevering av hjemmeeksamen som skal inneholde

  • en analyse av en komposisjon fra romantikken
  • komposisjon eller arrangement i stilen

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå i innleverte hjemmeeksamen.

Besvarelsene leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet på nytt.