Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Roman­tisk har­mo­nikk

 • Emnetype: Valgemne.
 • Emnenivå: Bachelor.
 • Gjennomføres: Ett semester, høst.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: SATS10 eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet passer for studenter som vil øke sine kunnskaper i satslære gjennom studier i romantikkens harmoniske stilarter.

Faglærer i emnet: Anders Tykesson

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer innsikt om akkordmateriale og harmoniske progresjoner i romantikkens harmoniske stil
 • kan skape og vurdere egne satser i stilen
 • kan analysere og beskrive harmoniske forløp i stilen
 • dokumenterer kunnskap om analytiske tradisjoner innenfor emneområdet

Innhold

Emnet vil fokusere på

 • reduksjons- og analyseøvelser
 • skriftlige øvelser av harmoniske progresjoner

Organisering

Undervisningen i emnet samordnes med SATS11, modul romantisk harmonikk. Undervisning gis i gruppe med en dobbeltime (90 minutter) tolv uker i høstsemesteret.

Avsluttende vurdering

Innlevering av hjemmeeksamen som skal inneholde

 • en analyse av en komposisjon fra romantikken
 • komposisjon eller arrangement i stilen

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå i innleverte hjemmeeksamen.

Besvarelsene leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet på nytt.

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021