Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Sonate­sats­form

 • Emnetype: Valgemne, modul i SATS11.
 • Gjennomføres: Ett semester, høst.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: SATS10 eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet passer for studenter som vil øke sine kunnskaper i satslære gjennom studier av wienerklassisk sonatesatsform.

Faglærer i emnet: Kjell Habbestad.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • behersker formprinsippene i sonatesatsform
 • har kunnskaper og ferdigheter innenfor temadanning i sonatesatsform
 • kan utforme og vurdere egne satser i sonatesatsform
 • kan analysere og beskrive komposisjoner i sonatesatsform
 • dokumenterer kunnskap om analytiske tradisjoner innenfor emneområdet

Innhold

Satslære er et ferdighetsfag der studenten skal tilegne seg kunnskap om, og forståelse for, musikalsk sats og struktur som kan anvendes som verktøy i musikkutøving/interpretasjon, komposisjon, instrumentering og arrangering.

Organisering

Undervisningen i emnet samordnes med SATS11, modul sonatesatsform. Undervisning gis i gruppe med en dobbeltime (90 minutter) tolv uker i høstsemesteret.

Avsluttende vurdering

Innlevering av hjemmeeksamen som skal inneholde

 • en analyse av en komposisjon i sonatesatsform
 • komposisjon eller arrangement i stilen

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå i innleverte hjemmeeksamen.

Besvarelsene leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet på nytt.

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021