Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Akus­tikk og lyd­teori

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i musikkakustikk med hovedvekt på pianoets akustikk. Emnet vil også presentere hvordan fysiske forhold påvirker vår oppfattelse av lyd.

Akustikk og lydteori er en del av pianostemmerutdanningen. Emnet vil også kunne velges som valgemne av andre studenter.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan redegjøre for harmoniske svingninger og inharmonisitet
 • kan gjøre rede for ulike utfordringer knyttet til temperering
 • har innsikt i hørselsansens oppbygging og funksjon
 • har innsikt i akustiske forhold som har påvirket oppbyggingen av musikkinstrumenter

Innhold

I akustikk og lydteori vil studenten få en innføring i de akustiske perspektivene ved lyd, musikk og musikkinstrumenter.

Sentralt innhold er

 • overtonerekken
 • inharmonisitet
 • grunnleggende om bølger og resonansfenomener
 • nødvendighet av temperering og ulike historiske tempereringer
 • stemming av ulike oktavtyper på piano
 • hørselsansens oppbygging og funksjon; persepsjon og lydopplevelse
 • instrumentakustikk

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe, og organiseres ukentlig. Aktuelle arbeidsformer vi være lærerledet undervisning og nettbaserte oppgaver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Vedlegg 1: veiledende undervisningsmengde og organisering» under beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell hjemmeeksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen består av en skriftlig oppgave knyttet til emnets innhold. Oppgaven skal besvares i løpet av tre døgn.

Tidspunkt for utlevering og innlevering fastsettes av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 27. mai 2021