Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Videre­ut­dan­ning i ensem­ble­le­del­se I

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon
  • Studiepoeng: 30 studiepoeng – deltidsstudium over ett år

Opptakskrav

Høyere musikkutdanning på minimum 120 studiepoeng og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Gjennom arbeid med studiet skal studenten utvikle sin personlige, sosiale og faglige kompetanse for å kvalifisere seg til arbeid med ulike ensembler i amatørmusikklivet.

I studiet inngår arbeid med dirigeringsteknikk, prøvemetodikk, partiturstudier, praktisk gehørtrening og instrumentkunnskap.

Mål for studiet

Ved fullført studium er det forventet at studenten

  • viser en god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk
  • behersker metoder for egenstudering av partiturer og praktisk prøvegjennomføring
  • viser evne til kommunikasjon og samarbeid
  • viser relevante kunnskaper og ferdigheter i gehør og instrumentering

Organisering

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel Vi i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emnet som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emneoversikt

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. mai 2024