Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gir åpen tilgang til den musikkpedagogiske forskningen

Barn med hver sin fiolin står vent mot en underviser.
Beit Atfal Assoumoud-senteret i Rashedie, leir for palestinske flyktninger i Sør-Libanon. Foto: Vegar R. Storsve

Nordic Research in Music Education lanseres nå som et nytt åpent tidsskrift for forskning i musikkpedagogikk. Det er Norges musikkhøgskole og det nordiske nettverket for musikkpedagogisk forskning som står bak tidsskriftet, i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk.

Nordic Research in Music Education bygger på en nær 20 år lang historie med årbøker innenfor samme tema. Årbøkene har vært en viktig institusjon i det nordiske miljøet, men med rekkevidde langt utenfor Norden. Fagmiljøet ved NMH har jobbet med overgang til nettpublisert tidsskrift i flere år, og nå løftes denne publiseringskanalen til internasjonal standard. Samtidig imøtekommer det myndighetenes nasjonale retningslinjer for åpen tilgang.

- Dette er et gjennombrudd for vår posisjon på det internasjonale musikkpedagogiske forskningsfeltet.

Guro Gravem Johansen Hovedredaktør for Nordic Research in Music Education

På spørsmål om hva dette signaliserer og hva det betyr for NMH at vi nå lanserer et nytt åpent tidsskrift, svarer viserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Darla Crispin at lanseringen av det nye tidsskriftet bringer NMHs publiseringsstrategi for forskning i musikkpedagogikk på linje med den økende offensiven i retning av publikasjoner med åpen tilgang.

- Hovedprinsippet med åpen tilgang er at de økonomiske, juridiske og tekniske hindringene for å få tilgang til, lese og henvise til publiserte arbeider fjernes. I denne modellen kan forfattere håpe å oppnå en bredere formidling av forskningen sin, og leserne får fri tilgang til det de ønsker å studere.

Betydning for forskningsmiljøene

Det nordiske fagmiljøet i musikkpedagogikk har samarbeidet i nesten 20 år med NMH om utgivelsen av den trykte og etter hvert digitale årboken Nordisk musikkpedagogisk forskning. Hva betyr dette åpne tidsskriftet for det nordiske forskningsmiljøet og for det akademiske miljøet ved NMH?

- For forskningsmiljøet og det akademiske miljøet ved NMH skaper utvikling og lansering av åpne tidsskrifter som Nordic Research in Music Education et potensial for å bli mer synlig på grunn av den større tilgjengeligheten jeg nevnte.

- Ved å publisere på denne måten viser NMH sin vilje til å spille en sterkere rolle som en ansvarlig informasjonskilde med global rekkevidde.

Darla Crispin iserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
Portrettbilde av Darla Crispin i svart-hvitt


Større tilgjengelighet betyr ikke bare høyere tall, sier Crispin, men også et bredere utvalg av lesere. Når adgangen til å lese ikke lenger er begrenset av leserens evne til å betale eller å ha en relevant institusjonstilknytning, vil målgruppene som leser og mottar resultater fra NMH kunne utvides og diversifiseres. Ved å publisere på denne måten viser NMH sin vilje til å spille en sterkere rolle som en ansvarlig informasjonskilde med global rekkevidde innenfor alle samfunnsøkonomiske sektorer.

I første nummer kan du lese om et bredt spekter av temaer innenfor musikkpedagogikk.

Nordic Research in Music Education, vol. 1

Endringer for forfatterne

I samme periode har forfatterne i det nordiske nettverket for musikkpedagogikk publisert sine artikler i den tidligere årboken. Hvordan vil det nye åpne tidsskriftet føre til endringer for dem, og vil nye muligheter åpne seg her?

- Åpen tilgang innebærer ikke nødvendigvis noen endring av hindringene, som for eksempel fagfellevurdering, som forfatterne må gjennom for å bli publisert. Imidlertid øker prinsippene om åpenhet muligheten for en mer variert og pluralistisk tilnærming til publisering, der pågående og/eller tidlige forskningspublikasjoner kan komme inn i det offentlige rom og bidra til den kritiske diskursen raskere enn ellers.

Crispin mener at NMH vil måtte utvikle sin politikk om disse spørsmålene; foreløpig er det viktigste aspektet ved overgangen til åpen tilgang for både forfattere og lesere at det forbedrer tilgjengeligheten, profilen og siteringen av forskningsresultater.

- Selv om det nordiske fagmiljøet for musikkpedagogikk allerede har et godt rykte, vil åpen tilgang bringe gruppens arbeid ut til en videre leserkrets, noe som er av stor betydning for den fortsatte utviklingen av feltet, både når det gjelder kvaliteten på det publiserte verket og utvidelse og diversifisering av forskningsmiljøet.

Hvilke temaer forskes det på i musikkpedagogikken?

Tidsskriftets første nummer inneholder åtte vitenskapelige artikler av nordiske forskere, med et bredt spekter av temaer innenfor musikkpedagogikk. Fellestrekk ved artiklene i denne utgaven er interessen for å stille provoserende spørsmål om musikk og musikkundervisningspraksiser, autonomi, identitetskonstruksjoner, transformasjoner og brudd.

Sjefene for det hele

Redaksjonen for tidsskriftet og den tidligere årboken har gått på omgang mellom institusjoner i det nordiske nettverket, men NMH har som ansvarlig utgiver alltid hatt en redaktør med i redaksjonen.

Fra 1. juni overtok NMHs Guro Gravem Johansen som hovedredaktør. Sammen med seg i redaksjonen har hun Danielle Treacy fra Sibelius-akademiet i Helsinki og Anna Houmann fra Lunds universitet.

Guro påpeker at den nordiske forskningen på feltet er svært anerkjent internasjonalt og at årboka/NRME har tjent en viktig funksjon i å gi både erfarne og nyskodde forskere en arena å publisere på på høyt nivå.

- Siden tidsskriftet har åpning for å publisere på skandinaviske språk i tillegg til engelsk, er det regnet som internasjonalt samtidig som vi kan publisere og utvikle fagkunnskap på våre egne språk. Det er unikt i seg selv, både språkpolitisk og faglig!

Samarbeid med Cappelen Damm Akademisk

Det nye tidsskriftet eies av NMH og er etablert på Cappelen Damms digitale plattform Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). Der vil også Øivind Varkøy og Henrik Holms antologi med musikkfilosofiske tekster publiseres som e-bok. Plattformen er størst i Norge på utgivelse av akademiske e-bøker.

Samarbeidet mellom Norges musikkhøgskole og Cappelen Damm Akademisk innebærer en kraftig profesjonalisering av den tidligere årboka, og sikrer gratis tilgang til artiklene for alle lesere. Nettsidene gjør publiseringsprosessene mer tilgjengelige og gir større mulighet for interaksjon mellom feltet og leserne.

Artikler relevante