Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bok: Vitenskapelig antologi om musikk og religion

Sammensatt portrettbilde av Henrik Holm og Øivind Varkøy
Henrik Holm og Øivind Varkøy. Foto: Paal Audestad og Charlotte Wiig

I antologien Musikk i religion. Tekster om musikk i religion og religion i musikk rettes oppmerksomheten mot musikkens rolle i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger.

Utgivelsen, som er en e-bok, setter søkelyset på møtepunkter mellom musikk og religion. Boken viser noe av bredden og tverrfagligheten i dagens musikkforskning, og redaktørene ønsker at kompleksiteten i møtet mellom musikk og religion skal tre frem både implisitt og eksplisitt.

På ulike vis viser de ulike bidragene dette. I boken finner du refleksjoner omkring blant annet jazz, populærmusikk, samisk musikk og vestlig klassisk musikk, med utgangspunkt i varierende religiøse forståelser og tradisjoner (protestantisk, katolsk og ortodoks kristendom, jødedom, samisk tradisjon, og bahai-tro). Til felles har de at de alle grunner i en eller annen form for estetisk erfaring og opplevelse, i erfaringen av møtet mellom musikk og religion.

Boken lanseres på Litteraturhuset torsdag 9. mars kl. 18:00, i regi av forlaget og OsloMet.

Målgruppe

Musikk og religion retter seg mot alle med interesse for møter mellom disse to livsfenomener. Den vil være særlig aktuell for studenter innenfor utøvende, skapende og vitenskapelige musikkutdanninger, teologi og religionsvitenskap.

Redaktørene

Boken er redigert av Henrik Holm (førsteamanuensis i pedagogikk, OsloMet, og professor i filosofi, Steinerhøyskolen), og Øivind Varkøy (professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, Norges musikkhøgskole, og professor II i musikk, OsloMet).

NMHs plattform for digitale utgivelser

Boken er utgitt på en åpen digital plattform (NOASP - Nordic Open Access Scholarly Publishing) hos Cappelen Damm Akademisk, som NMH har avtale med om både e-bøker og åpne tidsskrifter. Kapitlene kan lastes ned enkeltvis som pdf, og man kan også bestille en trykt versjon.

Kontakt redaktørene