Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikkhøgskolen opp i Stortinget

Kari Anne Jønnes, Marianne Skjulhaug, Astrid Kvalbein og Irene Alma Lønne på Stortinget.
De tre kunstutdanningene i Oslo møtte Høyre for å snakke om interpellasjonen i oktober. Fra venstre: Kari Anne Jønnes (H) Stortingets utdannings- og forskningskomite, Marianne Skjulhaug, KHiO-rektor, Astrid Kvalbein NMH-rektor og Irene Alma Lønne, AHO-rektor. Foto: Cecilie Klem / AHO, 2023.

Høyre, SV og Arbeiderpartiet kom med entydig støtte til høgskoler som Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) fra Stortingets talerstol torsdag 12. oktober.

Partiene mener finansieringen av kunstfaglig høyere utdanning må sikres bedre i statsbudsjettene.

Små, spesialiserte høgskoler innen kunstfeltet har det siste halve året sett framtidas vekstmuligheter forsvinne. Det gjelder AHO, KHiO, og NMH.

Forslag til statsbudsjett for 2024, som ble lagt fram 6. oktober, viderefører endringene i finansieringssystemet som kom i «Utsynsmeldinga,» som Kunnskapsdepartementet leverte våren 2023.

– Det er ikke årets budsjett som preges av finansieringssystemet, sier rektor Astrid Kvalbein, – men snarere framtidige studieplasser når behovene i samfunnet endres.

NMH mener at budsjettet kan være til å leve med, men at innstrammingene fortsetter i 2024 for medarbeiderne på Musikkhøgskolen.

Ledelsen ved NMH vil også rette oppmerksomheten mot andre viktige spørsmål for sektoren med Regjeringens budsjettframlegg.

– Noe av det mest alvorlige for musikkfeltet i forslag til Statsbudsjett for 2024 er at myndighetene vil legge ned program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) under HK-dir.

Astrid Kvalbein Rektor
Portrett av en alvorlig Astrid Kvalbein foran svart bakgrunn.

Kunstnerisk utviklingsarbeid under press

– Noe av det mest alvorlige for musikkfeltet i forslag til Statsbudsjett for 2024 er at myndighetene vil legge ned program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) under HK-dir., sier rektor Astrid Kvalbein.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og flere andre vil arbeide mot denne endringen av PKU, så her står ikke kunstutdanningene alene.

Da er det godt at stortingsflertallet har fokus på kunstutdanningenes særlige posisjon, og hvor vi ikke kan flytte på midlene mellom mer eller mindre «kostnadskrevende» studier, like lett som de store universitetene kan. Les for eksempel hva Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) gikk ut med etter interpellasjonen (se pressemelding på siden).

Brev til Stortinget

I et brev til Stortingets utdannings- og forskningskomité uttrykker rektorene ved Universitetet i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Musikkhøgskolen sitt ønske om å la PKU-ordningen bestå slik den er i dag. De mener programmet «har bidratt til at Norge har inntatt en ledende rolle internasjonalt i forståelsen av og utviklingen av kunstnerisk utviklingsarbeid.»

Videre skriver de:

«Vi finner det svært beklagelig at programmet foreslås nedlagt, uten noen form for evaluering, konsekvensutredning eller innhenting av synspunkter fra de berørte institusjonene. Til tross for at forslaget til statsbudsjett for 2024 innebærer at midlene bevares, ved at de fordeles på institusjonene, vil nedleggelse av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid innebære at den eneste konkurransearenaen for FoU-midler til kunstnerisk utviklingsarbeid blir borte.»

Uttrykker støtte til Griegakademiet

– Våre kollegaer i Bergen har blitt lovet nye lokaler, og vi forstår ikke hvordan myndighetene nå kan trekke denne pengestøtten, sier Kvalbein. – For musikkutdanningene nasjonalt er det svært viktig at også Bergen kan drive forsvarlig i egnede lokaler. Vi har alle dårlig plass, med kostnadskrevende studier, men situasjonen ved UiB er særlig kritisk.

Våre kollegaer i Bergen har blitt lovet nye lokaler, og vi forstår ikke hvordan myndighetene nå kan trekke denne pengestøtten.

Astrid Kvalbein Rektor

Sentre for fremragende utdanning

– Også ordningen med sentre for fremragende utdanning (SFU), drevet av HK-dir., er noe det jobbes med nasjonalt, sier Kvalbein.

Flere andre uttrykker også bekymring for SFU-kutt. Blant dem er leder i universitets- og høgskolerådet (UHR), Sunniva Whittaker.

– SFU-ordningen er veldig viktig for oss. UHR er opptatt av studiekvalitet og av at vi har rammebetingelser som gjør at vi kan utvikle kvaliteten. Det vil igjen føre til at flere studenter gjennomfører, så her henger alt sammen, sier Whittaker til Khrono.

Artikler relevante