Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ellen Mikalsen Stabell er ny leder i CEMPE

Ellen-Mikalsen-Stabell
Ellen Mikalsen Stabell

Stabell gikk inn i lederrollen i august 2021. Hun overtok stillingen etter Jon Helge Sætre, som drev senteret fra mars 2016 og fram til overtakelsen.

- Det er store sko å fylle, etter de dyktige lederne CEMPE har hatt i Ingrid Maria Hanken og Jon Helge Sætre, sier Stabell.

- Da muligheten for å gå inn som leder åpnet seg i vår, var det derfor med blandede følelser og ærefrykt jeg leverte inn søknaden.

En bakgrunn fra musikken

Veien mot lederstillingen i CEMPE, begynte så smått med at Stabell flyttet fra Alta til Oslo i 2003, for å studere ved Musikkhøgskolen. Hun gikk da i gang med bachelorstudiet i musikkpedagogikk, og hadde piano som hovedinstrument. Senere tok hun både master og doktorgrad innenfor samme studieretning. I etterkant av doktorgraden ble hun ansatt i CEMPE, som rådgiver for nyoppstartede Platform for Learning and Teaching in Music Performance Education. Plattformen går nå under navnet Latimpe.

- Gruppen som drev Latimpe og samarbeidet med AEC var utrolig stimulerende og spennende å få være en del av, forteller Ellen, før hun fortsetter med å utdype hvordan bakgrunnen har relevans for den nye rollen hun har fått i CEMPE.

- Jeg tror det er en stor fordel at jeg har vært tett på CEMPE de siste årene, at jeg har god kjennskap til det europeiske samarbeidet senteret er en del av, og at jeg selv både har forskningserfaring, og en pedagogisk utdanning i bunn.

Senterets rolle før og nå

CEMPE har hatt status som Senter for fremragende utdanning i om lag åtte år. Snart er det bare to år igjen av driften før senteret avvikles. Hva tenker du om rollen CEMPE har hatt så langt?

-Jeg mener CEMPE har gjort en stor forskjell, og fremdeles har potensiale til å gjøre mye for høyere musikkutdanning. Spesielt har studentinvolveringen vært viktig og vi ser at initiativene som kommer fra studentene er sentrale drivere for endring. Senteret har også fått til mye gjennom det europeiske samarbeidet med AEC, og den siste tiden har arbeidet med kunstnerisk utviklingsbasert utdanning vært viktig.

Hva tror du blir de store utfordringene for CEMPE i tiden fremover?

-Vi er inne i en tid for konsolidering, syntetisering og tenkning rundt videreføringsstrategier. Vi må derfor se på hva CEMPE har bidratt med av kunnskap og praksisutvikling, og hvordan endringene CEMPE har bidratt til kan videreføres i driften ved Musikkhøgskolen og andre institusjoner. Hvordan kan vi bygge på og videreutvikle den viktige satsningen med studentdrevne prosjekter? Og hvordan kan CEMPEs aktiviteter og målsettinger fokuseres og videreføres på nye måter?  Heldigvis har vi mange ideer for dette allerede nå. Samtidig skal vi ikke kun drive med avrunding og oppsummering de neste to årene, men fortsette å ha rom for nye initiativer og prosjekter.

"Jeg mener CEMPE har gjort en stor forskjell, og fremdeles har potensiale til å gjøre mye for høyere musikkutdanning."

Stabell om CEMPEs rolle

Mye gøy å ta fatt på!

Hva med de mer konkrete planene for den neste tiden?

-Vi vil våren 2022 lansere CEMPEs podcast, Konservatoriumspodden, som lages av Tanja Orning og Veronica Ski-Berg. CEMPE vil også fortsette det nye valgemnet for studenter som leder egne prosjekter, arrangere en internasjonal konferanse for musikerhelse i september, og fortsette med debatter, seminarer og utlysning av innovasjonsmidler. Vi planlegger dessuten en ny lunsjserie der NMHs ansatte kan formidle og diskutere sine FoU-prosjekter, og en digital ressursbank for lærere og studenter i høyere musikkutdanning. Det er rett og slett veldig mye gøy å ta fatt på!

cempe-team
F.v. Therese Aune, Ellen M. Stabell, Ane H. Kiran, Susanna Y. Solsrud og Ole Martin Solberg.

En stab i endring

Stabell er imidlertid ikke det eneste nye tilskuddet til CEMPE-teamet. Veronica Ski-Berg, stipendiat i CEMPE, har gått inn som fungerende nestleder dette studieåret. Therese Aune ble nylig ansatt som kommunikasjonsrådgiver, og etter nyttår suppleres teamet med Sigrun Sæbø Åland. Hun skal jobbe med koordinering og ledelse av prosjekter og arrangementer, samt holde i CEMPEs årsmagasin.

Staben for øvrig består av rådgiver Ane H. Kiran, samt studentpartnerne Susanna Yttri Solsrud og Ole Martin Solberg.