KU-rapportering og Cristin

Alle ansatte ved Norges musikkhøgskole skal registrere sitt FoU- og KU-arbeid.

Frist

Frist for registrering av FoU-arbeid for 2019 er mandag 17. februar 2020.

Alle oppfordres til fortløpende å registrere resultater fra tradisjonelt vitenskapelig arbeid i Cristin. 

Skjema

Ansatte som utfører kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) skal rapportere dette via eget KU-skjema for 2019 (Word-dokument).

KU-rapporten sendes til den respektive fagseksjonsleder innen mandag 17. februar 2020.

Sist oppdatert: 20. januar 2020