KU-rapportering og Cristin

Alle ansatte ved Norges musikkhøgskole skal registrere sitt FoU- og KU-arbeid.

Her kan du registrere ditt FoU-arbeid i Cristin

Frist for registrering av FoU-arbeid for 2018 er mandag 4. februar 2019.

Alle oppfordres til fortløpende å registrere resultater fra tradisjonelt vitenskapelig arbeid i Cristin. 

Ansatte som utfører kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) skal rapportere dette via eget KU-skjema for 2018.

KU-rapporten sendes til den respektive fagseksjonsleder innen mandag 4. februar 2019.

 

Sist oppdatert: 19. mai 2014