Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Per­form­ance and com­pos­i­tion, 2nd mod­ule

Please note! The programme is only available in Norwegian. The following information will be in Norwegian.

Alle studenter som tar utøverutdanning kan søke om å bli tatt opp til delt hovedområde i 2. avdeling. Denne studietilbudet gir deg opptaksgrunnlag til master (80 studiepoeng fagfordypning) i både komposisjon og utøving. Du vil følge de fleste komposisjonsemnene sammen med de studentene som går 1. og 2. år i bachelorstudiet i komposisjon, samtidig som du gjennomfører ditt 3. år med utøving (15 stp.) og avsluttende hovedinstrumenteksamen. I 4. året er det komposisjon som står i fokus. Da har du ingen hovedinstrumentundervisning, men får i stedet veiledning i komposisjon.

For å bli tatt opp til denne varianten, må du gjøre opptaksprøver i komposisjon på linje med søkere til 1. avdeling komposisjon. Det er ingen spesifikke sjangerkrav til søkerne, men undervisningen i komposisjon har hovedvekt på klassiske komposisjonsteknikker fra det 21. århundre og frem til i dag. Eksterne søkere til denne 2. avdelingsvarianten må i tillegg gjennomføre ordinære opptaksprøver på hovedinstrument for å bli tatt opp på denne varianten.

Les mer

Why NMH?

A drawing of students playing on various instruments.

Published: Oct 14, 2022 — Last updated: Apr 29, 2024