Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Zum Spielen und zum Tantzen

Tormod Dalens stipendiatprosjekt har tittelen "Zum Spielen und zum Tantzen" A Kinaesthetic Exploration of the Bach Cello Suites through Studies in Baroque Choreography.

Prosjektet har som mål å utforske forholdet mellom dans og instrumentalmusikk i barokken gjennom en kinestetisk utforskning av J.S. Bachs suiter for cello solo.

Dalen fokuserer på instrumentalistens kroppslige opplevelse av dansens uttrykk og spør: Hvordan påvirkes en musiker av kunnskap om og kroppslig erfaring i barokkdans, slik den beskrives i koreografiske kilder fra 1700-tallet?

Samtidig vil Dalen undersøke publikums reaksjoner, og spør: Er det mulig, på barokkdansens premisser, å skape en konsertsituasjon hvor et moderne publikum opplever Bachs cellosuiter som dansbare?

Praktisk kjennskap til dans

For en musiker på begynnelsen av 1700-tallet var det både nødvendig og selvfølgelig å ha inngående praktisk kjennskap til samtidens danseformer, særlig hvis han ville satse på en karriere innenfor et av Europas utallige høy- eller lavadelige hoff. Den franske «la belle danse» var toneangivende overalt, også ved de tyske hoffene, og dansepraksis utgjorde en viktig del av hoffenes dagligliv.

Man kan si at barokkdansens estetikk og gestikk definerte et «barokkens kroppsparadigme» for både musikeren og hans publikum. Prosjektet er derfor for Dalen å underkaste seg barokkdansens disiplin for å søke en lignende «følelse i kroppen» som den en musiker på Bachs tid kan ha hatt når han framførte denne musikken.

Første fase: kompetansebygging og forståelse

Første fase av prosjektet var viet kompetansebygging med anerkjente spesialister i barokk dans, koreografi og notasjon. Målet var å komme fram til en dypere koreografisk forståelse av musikken, og å bli i stand til å undersøke korrelasjonen mellom Bachs skrivestil i dansesatsene og dansens bevegelser.

Andre fase: samsvar mellom suitene og deres forbilder

I andre fase ville Dalen forsøke å uttrykke konvergensen mellom cellosuitene og deres koreografiske forbilder i form av en danseforestilling. Den ville søke å gi dagens publikum en lignende opplevelse som den vi kan tenke oss Bachs publikum hadde.

Under hele prosjektperioden vil erfaringene fra prosessen bli dokumentert og integrert i interpretasjonene av Bachs cellosuiter og annen barokkmusikk.

Resultater:

Resultatet av det kunstneriske utviklingsarbeid vil foreligge i følgende former:

Aktiviteter

Søndag 19. august 2012 kl 19.30: Stipendiatavslutning
Lindemansalen

"Inspired by Dance" – En kinestetisk utforskning av J.S. Bachs cellosuiter

Medvirkende
Idé, konsept og kunstnerisk ansvarlig: Tormod Dalen
Koreografisk bearbeidelse: Janne-Camilla Lyster

Dans og koreografi: Karin Modigh, Elizabeth Svarstad og Adrian Navarro
Barokkcello: Tormod Dalen