Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Tormod Dalen: Zum Spielen und zum Tantzen

En kinestetisk utforsking av Bachs cellosuiter gjennom studier av barokk koreografi.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid (cello)

Sammendrag

Mål og problemstilling

Prosjektet har som mål å utforske forholdet mellom dans og instrumentalmusikk i barokken gjennom en kinestetisk utforskning av J.S. Bachs suiter for cello solo. Dalen fokuserer på instrumentalistens kroppslige opplevelse av dansens uttrykk og spør: Hvordan påvirkes en musiker av kunnskap om og kroppslig erfaring i barokkdans, slik den beskrives i koreografiske kilder fra 1700-tallet?

Samtidig vil Dalen undersøke publikums reaksjoner, og spør: Er det mulig, på barokkdansens premisser, å skape en konsertsituasjon hvor et moderne publikum opplever Bachs cellosuiter som dansbare?

Bakgrunn

For en musiker på begynnelsen av 1700-tallet var det både nødvendig og selvfølgelig å ha inngående praktisk kjennskap til samtidens danseformer, særlig hvis han ville satse på en karriere innenfor et av Europas utallige høy- eller lavadelige hoff. Den franske «la belle danse» var toneangivende overalt, også ved de tyske hoffene, og dansepraksis utgjorde en viktig del av hoffenes dagligliv.

Man kan si at barokkdansens estetikk og gestikk definerte et «barokkens kroppsparadigme» for både musikeren og hans publikum. Prosjektet er derfor for Dalen å underkaste seg barokkdansens disiplin for å søke en lignende «følelse i kroppen» som den en musiker på Bachs tid kan ha hatt når han framførte denne musikken.

Materiale og metode

Første fase av prosjektet er viet kompetansebygging med anerkjente spesialister i barokk dans, koreografi og notasjon, med mål om å komme fram til en dypere koreografisk forståelse av musikken, og å bli i stand til å undersøke forholdet mellom Bachs skrivestil i dansesatsene og dansens bevegelser.

I andre fase forsøker Dalen å uttrykke konvergensen mellom cellosuitene og deres koreografiske forbilder i form av en danseforestilling. Målet var å gi dagens publikum en lignende opplevelse som den vi kan tenke oss Bachs publikum hadde.

Under hele prosjektperioden er erfaringene fra prosessen dokumentert og integrert i interpretasjonene av Bachs cellosuiter og annen barokkmusikk.

Dokumentasjon

Fullstendig tittel på prosjektet er Zum Spielen und zum Tanzen. A kinaesthetic Exploration of the Bach Cello Suites through Studies in Baroque Choreography.

Kunstnerisk resultat

  • "Inspired by Dance – a kinaesthetic exploration of J.S. Bach’s cello suites – a musical- choreographic performance." Fremføring 19. august 2012 i Lindemansalen på NMH, samt DVD-opptak av forestillingen.
  • CD-innspilling “Inspired by Dance” - Johann Sebastian Bach 3 Suites a Violoncello Solo senza Basso, spilt inn i november 2012 (Suitte 1re BWV 1007, Suitte 2me BWV 1008, Suitte 3 BWV 1009

Dette inngår også i prosjektets dokumentasjon:

  • DVD med opptak fra prosessen 2009-2013
  • CD med Suite 1, innspilt i 2010 og Suite 3, innspilt i 2008.

Refleksjonstekst

Den kritiske refleksjonen «Zum Spielen und zum Tantzen. A kinaesthetic Exploration of the Bach Cello Suites through Studies in Baroque Choreography” (85 sider)

Prosjektet er dokumentert i Research Catalogue og i NMHs digitale vitenarkiv Brage.

Artikler relevante

Publisert: 26. jan. 2015 — Oppdatert: 9. mar. 2023