Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Stemmer fra innsiden: Konsert og boklansering

Bente Almås foran Ila fengsel

Innsatte fra Ila fengsel i samspill med studenter på Norges musikkhøgskole. Konserten er et resulat av workshops og konserter i prosjektet Musikk i fengsel, under ledelse av Bente Almås.

Siv Dolmen

Program

  • Kunstnerisk innslag ved Musikk&Helse-studenter
  • Leder for Senter for forskning i musikk og helse, Karette Stensæth, kort om senterets publikasjoner og om prosjektet Musikk i fengsel
  • Presentasjon av boka «Stemmer fra innsiden»
  • Kunstnerisk innslag ved bandet House of Stone, som består av fire innsatte fra Ila fengsel og forvaringsanstalt
  • Dikt ved tidligere innsatt, skrevet i Ila fengsel
  • Kunstnerisk innslag ved mastergradsstudent i musikkterapi
  • Dikt ved fritidsleder i Ila fengsel
  • Samtale mellom Johnny Gimmestad og to innsatte fra Ila fengsel, om musikkens betydning i en soningshverdag
  • Kunstnerisk avslutning ved bandet House of Stone og studenter fra Musikkhøgskolen

Etter lanseringen vil det bli åpent for salg av boka, mingling, kunstneriske innslag og enkel servering.

Omtale

Hva betyr det for innsatte som har begått alvorlige forbrytelser – og soner lange fengselsstraffer – å få oppleve samspill, musikkglede og sosialt samvær med musikkstudenter?

8. januar kl. 16.00 vil de selv svare på noen av disse spørsmålene. Da blir det konsert med innsatte og studenter, samtale og presentasjon av boka Stemmer fra innsiden på Norges musikkhøgskole.

Boka, som er sprunget ut av prosjektet Musikk i fengsel, er skrevet av journalist og skribent Johnny Gimmestad, i samarbeid med førstelektor i musikkterapi ved Musikkhøgskolen, Bente Almås. Siden 2011 har Almås og studenter fra Musikkhøgskolen gjennomført 280 konserter ved en rekke fengsler på Østlandet.

I tillegg til konsertene, har Bente Almås siden 2014 tatt initiativ til og ledet en årlig workshop ved Ila fengsel og forvaringsanstalt – og etter hvert også ved Politiets utlendingsinternat, Trandum. Her har innsatte og mastergradsstudenter i utøving i fellesskap øvd på og framført musikk, i tillegg til å tilbringe lunsj og kaffepauser sammen, med tid for samtale og sosialt samvær.

Erfaringene fra dette prosjektet, med særlig vekt på workshopen, blir presentert på Norges musikkhøgskole denne onsdagen. Boka «Stemmer fra innsiden», en publikasjon fra Senter for forskning i musikk og helse ved Musikkhøgskolen, inneholder samtaler med innsatte, studenter og fengselsansatte med tilknytning til prosjektet. Den har også med dikt og sangtekster fra prosjektet.

Publisert: 28. jun. 2020 — Oppdatert: 30. jun. 2020