Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Andreas Sønning

Dosent

Fagseksjon for blåsere og slagverk

Andreas Sønning er dosent ved Norges musikkhøgskole (1987-) og gjesteprofessor ved flere universiteter i Norge og Europa. Siden 2010 har han vært del av å bygge opp og drifte flere EU-finansierte nettverk for å fornye høyere musikkutdanning og implementere innovasjon og entreprenør-prosjekter på tvers.

Sønning har også turnert som fløytesolist og kammermusiker, og jobbet som kunstnerisk leder i de siste 30 årene i bl.a. Skandinavia, Russland, Ukraina, Japan, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Montenegro, Slovakia og USA – ofte med urframføringer av nye verk for instrumentet.

Han har gjennomført prosjekter i over 28 land med institusjoner som Kennedy Center og National Gallery, Washington DC, Schleswig Holstein Musik Festival, Musée des Beaux-Arts i Lille, Le Grande Salle, Hôtel des Invalides Paris, Le Phare, Tournefeuille, kunstnerisk leder sammen med Pierre Bleuse for MusikAToulouse-festivalen, Frankrike, Kringkastingsorkestret og det nye japanske symfoniorkesteret.

Siden 1994 har han vært kunstnerisk leder for sitt eget produksjonsselskap, Sønning Music Performance, SMP. Med selskapet sitt har han hatt ansvar for å bygge opp festivaler i Norge og Frankrike og utviklet kulturprogrammer for internasjonale kulturinstitusjoner, norske myndigheter og multinasjonale selskaper som Telenor, Nordea, Total E&P Norge, og Hydro. Med et konsept kalt «The Integrated Model» har han, sammen med sin langsiktige private sektorpartner Telenor (1994-), mottatt flere priser som European Award for Partnerships in Arts and Business, Brussel 2004 og prisen for Equal Partnerships, Arts & Business Oslo 2009.

Sønning er medlem av Agder Vitenskapsakademi.

Sønnings tilnærming til undervisning og læring støtter studentene i å utvikle nye ideer og produksjonskonsepter gjennom den kunstneriske utviklingen av programmering, inkludert øvelser og framføringspraksis. Der det er mulig, kobles musikkproduksjonene til reell entreprenørpraksis for studentene, inkludert etablering av verdikjeder og verdisystemer (inkludert inntektskilder som fond og betalende kunder/publikum.) Sønning personlig og profesjonell erfaring for å illustrere muligheter og utfordringer knyttet til kunstnerisk utvikling, planleggingsprosesser, prosjektledelse og tverrfaglig teamarbeid. Presentasjonene hans fremmer også og identifiserer nøkkelforskningsspørsmål for en videre forståelse og utvikling av utdanning innen entreprenørskap i musikk.

Sønning er forfatter av læreboka: Creative Concert Production and Entrepreneurship: Concert Dramaturgy and Project Development for the Performing Arts, Routledge NY, 2024.