Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bok om konsertproduksjon og entreprenørskap

Forsiden til boka Creative Concert Producton and Entrepreneurship av Andreas Sønning. Bilde av en scene med store lys.

Andreas Sønning utgir boken «Creative Concert Production and Entrepreneurship: Concert Dramaturgy and Project Development for the Performing Arts».

Boken har som mål å presentere nøkkelbegreper, termer, prinsipper og erfaringer for konsertproduksjon og utvikling av kreativt entreprenørskap.

I forordet skriver forfatteren: «Denne boken kan hjelpe studenter og profesjonelle innen musikk og scenekunst, på tvers av sjangre, til å møte utfordringene og forandringene i dagens bransje, påvirket av teknologi og sosioøkonomiske utviklinger.»

Boken inneholder også bidrag fra Daniel Nordgård (Universitetet i Agder) og Paul Rutter (University of Winchester).

Den gis ut på Routledge forlag der den også lanseres torsdag 18. april.

Forlaget skriver:

«Creative Concert Production and Entrepreneurship» tilbyr en konseptuell og anvendt introduksjon til de musikalske og dramaturgiske utfordringene som gjelder i utvikling og produksjon av konserter. Ut fra mer enn tre tiår med praktisk erfaring, og en rekke internasjonale case-studier, utforsker forfatteren nye modeller for samarbeid mellom artister, kulturinstitusjoner, myndigheter og næringsliv, og argumenterer for viktigheten av å forankre konsertproduksjonsprosessen i kunstneriske og etiske verdier. Boken presenterer kunnskap og teknikker som trengs for å møte etterspørselen etter musikk og sceneforestillinger på tvers av sjangere, arenaer, formater og distribusjonskanaler. Den er relevant for et bredt spekter av studenter og profesjonelle innen musikk og utøvende kunst. I boken kombinerer forfatteren teori med praksis, og gir leseren et rammeverk for å utvikle de kreative entreprenørpraksisene som er nødvendige for suksess i dagens musikkbransje.

Boken kan bestilles gjennom forlagets nettsider.

Artikler relevante