Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bokslipp: En reise gjennom kirkemusikken

Harald Herresthal og Einar Solbu slipper boken «Lindeman-tradisjonen og de lange linjer i norsk kirkemusikk» om kirkemusikkens og kirkemusikerutdanningens utvikling.

De to organistene og NMH-ringrevene berører temaer som kirkesyn, utdanningshistorie, kvinnefrigjøring, nasjonsbygging og mye mer.

Fra orgelskole til høgskole

Forfar Ludvig Mathias Lindeman har fått en sentral plass i utgivelsen, med sin innsamling av norsk folkemusikk og virke som komponist og utgiver av salme- og sangsamlinger.

Ifølge forfatterne er nettopp dette bakgrunnen for den livskraftige etableringen av Lindemans orgelskole i 1883.

Boken er en del av Norges musikkhøgskoles 50-årsjubileum, og benytter muligheten til å se tilbake på kirkemusikerutdanningens reise fra den spede start – og samtidig spørre hvor veien går videre.

Lansering

Boken lanseres i starten av april. Da kan du kjøpe boken for kr. 548 – eller du kan forhåndsbestille den for kr. 448,- før 15. mars 2024.

Bestilling gjøres via Vipps 90 17 87 56 til Harald Herresthal. Frakt er inkludert i tilbudsprisen. Husk å skrive tydelig navn og adresse i tekstfeltet.

Publikasjonen er støttet av Norges musikkhøgskole og Lindemans Legat.

Kirkemusiken er den Del av Tonekunsten, som lettest naar Almenmand og gjennem hvilken Sansen for ædel Musik kan løftes ute i Folket.

Organistforeningen / Musikkbladet, 1908. Hentet fra boken

Forfatterne

Einar Solbu (1942–), er utdannet kirkemusiker og har hatt flere stillinger som organist. Han var lærer og studiesjef ved Musikkonservatoriet i Oslo 1964–1973, førsteamanuensis og studiesjef ved Norges musikkhøgskole 1973–1991. Solbu var direktør for Grieg-jubileet 1993, direktør for Rikskonsertene 1994–2005 og dekan ved Kunsthøgskolen i Oslo 2008–2011. Han har blant annet sittet som styreleder i Den Norske Opera og vært engasjert i internasjonalt musikksamarbeid. Han har vært styreleder i Lindemans Legat siden 1978 og utgav i 2023 boken «En levende musikktradisjon. Lindemans Legat 1969–2023.» I 2012 ble Solbu utnevnt til Ridder 1. klasse av Sankt Olavs Orden for sin innsats for norsk musikk- og kulturliv.

Harald Herresthal (1944–) er organist og professor emeritus ved Norges musikkhøgskole. I 1965 engasjerte Trygve Lindeman ham som lærer i musikkhistorie og verkanalyse på Musikkonservatoriet. Han fortsatte i 1973 som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og ble i 1978 professor i kirkemusikk. I en periode var han også skolens rektor. Herresthal har vært organist i flere av Oslos kirker, utgitt plate- og CD-innspillinger og hatt utstrakt konsertvirksomhet i inn- og utland. Han har utgitt 20 bøker og over 100 musikkhistoriske artikler på norske og internasjonale forlag og blant annet vært komitémedlem i Norges Forskningsråd og Norsk Kulturråds musikkutvalg. Herresthal er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Academia Europaea og er æresdoktor ved Universität der Künste i Berlin.

Artikler relevante