Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Veronica Ski-Berg

Fors­ker

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Veronica ski berg

Publikasjoner

  • Institusjonspolitikk og endringsprosesser i høyere musikkutdanning Veronica Ski-Berg 2023
  • NMH Talk x Konservatoriumspodden: Musikerhelse – hvor ligger ansvaret? Veronica Ski-Berg ,  Tanja Orning 2023
  • Kunst og makt i høyere utdanning — to sider av samme mynt? Veronica Ski-Berg 2023
  • Workshop: Bestemmer du? Veronica Ski-Berg 2023
  • Institutional change in higher music education: A quest for legitimacy Veronica Ski-Berg ,  Sigrid Røyseng 2023
  • ‘Free to lead?’ An inquiry into the role of academic freedom during change processes in Nordic higher music education Veronica Ski-Berg ,  Ellen Mikalsen Stabell ,  Sidsel Karlsen 2023
  • Pressures to change: Institutional politics in higher music education Veronica Ski-Berg 2023
  • Between innovation and tradition: The balancing act of the 'protean' music student Veronica Ski-Berg 2022
  • Maktspill i instrumentalundervisning Veronica Ski-Berg 2022
  • Consequences of institutionalising the voices of music performance students: A comparative case study Veronica Ski-Berg 2022
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Veronica Ski-Berg er en del av