Eksamen, arbeidskrav og vitnemål

Her finner du som er student ved Musikkhøgskolen informasjon om eksamen, rapporter og skjemaer som skal leveres inn, samt hvordan du får karakterutskrifter og vitnemål.

Informasjon om tid og sted for eksamen finner du på:

Generelle retningslinjer om sensur, begrunnelse, klage og sykdom ved eksamen, finner du under Forskrift om studiene ved NMH.

TimeEdit

Her kan du søke opp informasjon på navn, instrument, sensor, rom eller akkompagnatør.

Studentweb

Logg deg inn på studentweb. Velg ”innsyn” og deretter ”vurderingsmeldinger”. Her finner du oversikt over alle dine vurderingsmeldinger. Det er ditt ansvar at oversikten stemmer med din studieplan. For noen emner finner du ut- og innleveringsfrist, for eksempel satslære. Her finner du også ditt kandidatnummer.

Emnebeskrivelse

I din studiehåndbok finner du oversikt over alle obligatoriske emner du skal ha. Du finner nødvendig informasjon om arbeidskrav, vurderingsform og faste eksamensdatoer. Informasjon om valgemner finner du her.

Oppmelding til eksamen

Hvert semester må du bekrefte din utdanningsplan i Studentweb. Når planen bekreftes blir du automatisk meldt opp til eksamen. Ny eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp til. Du er selv ansvarlig for at eksamensmeldingene stemmer med din utdanningsplan, sjekk studentweb. For utfyllende bestemmelser om oppmelding til eksamen se § 22 av eksamensforskriftene.

Skriftlig eksamen

Studentene plikter å oppgi de kildene som benyttes i besvarelser. Kilder er for eksempel opplysninger hentet fra litteratur, pensum, forelesningsnotater og andre studenters besvarelser. Sitater fra nettsider må også oppgis som kilde.

Siterer du kortere eller lengre tekstbrokker ordrett fra andres kilder, skal du utheve og synliggjøre at du har benyttet et sitat. Å unnlate å referere til kilder eller utheve sitater anses som fusk. Les mer om fusk under "Hva er eksamensfusk?".

Utøvende eksamen

Eksamenstidspunkt for utøvende eksamen blir fastsatt av sensorer og akkompagnatør. Har du spesielle behov (lys, lyd, rigg etc.) i forbindelse med avvikling av din eksamen, ber vi deg ta kontakt med eksamenskontoret før 1. desember for vårens eksamen. Les mer om hva du må gjøre i forbindelse med arrangering av konserter.

Eksamenskollisjon

I eksamensukene kan det forekomme eksamenskollisjoner for enkelte studenter. Det er mange eksamener som skal gjennomføres på noen få uker. Hovedregelen er at eksamenstidspunkt for skoleeksamen, muntlig eksamen og utøvende eksamen ikke skal kollidere.

Hjemmeeksamen, semesteroppgaver og prosjektoppgaver kan ha overlappende eksamensperiode med dator for muntlig, utøvende og skoleeksamen samt prosjektuker.

Klage på eksamen

Du har rett til å klage på karakterfastsetting på alle skriftlige eksamener. Klagefristen er tre uker etter at sensuren ble offentliggjort - publisert på din Studentweb. Send epost til eksamen@nmh.no dersom du ønsker å klage på karakterfastsetting. Her finner du mer informasjon om begrunnelse og klage, se §39.

Øvetid

Levin- og Lindemansalen bookes i resepsjonen i 1.et.mellom kl. 8.00 - 14.30. Alle studenter som skal avlegge hovedinstrumenteksamen får i første omgang tildelt øvetid slik:

  • 1. avdeling: 30 minutter
  • 2. avdeling: 60 minutter
  • Master: 2 timer

Har du spørsmål om eksamen?

Send e-post til: eksamen@nmh.no

Eksamenskontakter i administrasjonen

imported-image

Cathrine Nymoen Dorg

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
renate.h.sund.jpg

Renate Hauge Sund

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 7. april 2020