Orkesterprosjekter

Plan for semesterets orkester-, og sinfoniettaprosjekter. Retningslinjer for deltakelse, oppmøte og fravær i prosjektene.

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL). Masterstudenter har plikt til ett prosjekt pr. studieår. Studenter på KAUTKL skal være tilgjengelig i prosjektukene, selv om de ikke er satt opp på besetningslistene

 

 

 

HØSTEN 2019

 

 

Uke 35- 36 - 37 Repertoarspill

 

Musikkhøgskolens symfoniorkester
Stravinskij: Ildfuglen (1919)
Ravel:
Daphne & Chloe Suite 2
Eivind Aadland, dirigent

Fredag 30. august Gruppeprøver delt strykere
Fiolin 1 Lindemansalen kl 17.00-20.00 Stig Nilsson
Fiolin 2 Bevegelsesrommet kl 17.00-20.00 Ikke avklart
Bratsj Are sitt kontor kl 17.00-20.00   Are Sandbakken       
Cello U1020 kl 17.00-20.00 Geir Tore Larsen
Kontrabass Lindemansalen kl 13.30-16.30 Dan Styffe  

 

 

Mandag 2. september         
FORUM orkesterinfo  Lindemansalen kl 16.00-16.30                    
Gruppeprøve treblås Tom Ottar Andreassen,  Bevegelsesrommet kl 17.00-20.00
Gruppeprøve messing Jonas Haltia,  U1021 kl 17.00-20.00  
Gruppeprøve strykere  Elise Båtnes,  Lindemansalen kl 17.00-20.00  

Tirsdag 3. september                     
Analytisk innføring Asbjørn Schaatun, Lindemansalen kl 15.30-16.30  
Blås/slagverk Leif Arne Tangen Pedersen, Lindemansalen kl 17.00-21.00   

Onsdag 4. september                      
Gruppeprøve strykere Are Sandbakken, Lindemansalen kl 17.00-20.00              

Tirsdag 10. September Tutti
Eivind Aadland, Lindemansalen kl 17.00-21.00            


Onsdag 11. September Tutti
Eivind Aadland, Lindemansalen kl 17.00-21.00

Torsdag 12. september Tutti
Eivind Aadland, Lindemansalen kl 17.00-21.00


Fredag 13.september Tutti
Eivind Aadland, Lindemansalen kl 10.00-14.00     
Intern konsert kl. 13.00

 

 

 

Uke 45 Kammerorkester

Obligatorisk for 1. og 2. studieår strykere


Magnus Ericsson, leder
Norges musikkhøgskoles kammerorkester
Kammerorkesteret på Musikhögskolan i Ingesund
Carl Nielsen: Liten suite for strykere op 1
Kurt Atterberg: Suite for fiolin, bratsj og strykere
Arr.Ø.Sonstad: To svenske låter
Johan Kvandal: Antagonia op 37 for to strykeorkestre og slagverk.

 

04.11  10.00-14.00     Majorstuen kirke
05.11  
10.00-14.00     Majorstuen kirke
06.11  
10.00-14.00     Majorstuen kirke
07.11
10.00-14.00     Majorstuen kirke
08.11 13.00 ?? GP og  KONSERT  18.00    Lindemansalen

09.11   12.00 GP ?? og  KONSERT  kl. 15.00 Ingesund, Arvika

Endringer kan forekomme. Følg med på orkestertavlen og på nett.

 

Uke 43-44 Sinfonietta

Tim Weiss, dirigent

Musikk av Frank Zappa, Hermod Ringset Bentsen og Rodrigo Bacelar

Besetning  1.1.1.1 - 1.2.1.1,  Strykere (kvintett), slagverk m.m. Samarbeid med jazz-seksjonen.

Fredag 25.10 kl 14.00-18.00 Levinsalen
Lørdag 26.10 kl. 12.00-16.00      Lindemansalen
Søndag 27.10 kl. 14.00-18.00     Levinsalen
Mandag 28.10 kl. Tidspunkt ikke klart Lindemansalen
Tirsdag 29.10 GP Tidspunkt ikke klart  konsert 19.30 Lindemansalen

 

Uke 47-48-49 Orkesterprosjekt                      

Bjørn Nyman, klarinett
Ole Kristian Ruud, dirigent
Ludvig Irgens Jensen: Passacaglia  3.2.3.3-4.3.3.1 timp, perc, hp, cel, pf, str (org.ad lib) 
Carl Nielsen: Klarinettkonsert  0.0.0.2-2.0.0.0 perc, str
Jean Sibelius: Symfoni nr 1:  2.2.2.2-4.3.3.1 timp, perc, hp, str


Fredag 22. november: Gruppeprøver delt strykere
Fiolin 1 Bevegelsesrommet kl 17.00-20.00 med Elise Båtnes                  
Fiolin 2 U1010  kl 17.00-20.00 med ikke klart       
Bratsj Are sitt kontor kl 17.00-20.00 med Are Sandbakken
Cello U1021 kl 17.30-20.00 med  Louisa Tuck                  
Kontrabass U1018 kl 17.00-20.00 med Dan Styffe

 

Mandag 25. november: Gruppeprøver
Strykere i Lindemansalen kl 17.00-20.00 med Elise Båtnes  
Treblås   Bevegelsesrommet kl 17.00-20.00 med Tom Ottar Andreassen
Messing  U1021 kl 17.00-20.00 med Jonas Haltia   

 

Tirsdag 26. november: Gruppeprøve
Strykere i Lindemansalen
kl 17.00-20.00  med Are Sandbakken                                                            

 


Tuttiprøver uke 49:

02.12  MAN   10.00-14.00   Tutti Lindemansalen 
03.12  TIRS    10.00-14.00   Tutti Lindemansalen
04.12  ONS    10.00-14.00    Tutti Lindemansalen
05.12  TORS 10.00-14.00     Tutti Lindemansalen
06.12  FRE     10.00-14.00    Tutti Lindemansalen                         
07.12 LØR     14.00-17.00     Generalprøve  Lindemansalen
                        18.00              KONSERT Lindemansalen

 

Kontakt

Orkesterregissør/Orchestra manager
Torolf Mørk Karlsen
23 36 70 32 / 97 18 96 49
torolf.m.karlsen@nmh.no

 

Retningslinjer for deltakelse i - og evaluering av orkester­prosjekter og andre ensembleprosjekter i regi av orkesterkomiteen

 

Vedtatt 17. februar 1997, revidert sist juni 2018.

 

Orkester- og ensembleprosjektene er viktige deler av utøverutdanningen på Norges musikkhøgskole. Prosjektene skal kvalifisere for et framtidig virke som profesjonell ensemblemusiker, og kvaliteten på både læringsutbytte og sluttresultat er derfor direkte avhengig av den enkelte students innsats.

Deltakelse

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL).

Masterstudenter har plikt til ett prosjekt pr. studieår.

Deltakelse for den enkelte student reguleres gjennom besetningslistene. Besetningslister og rammetider skal fore­ligge ved semesterstart. Besetningsliste for strykerne settes opp av strykernes studieleder i samråd med Studentorkesterutvalget (SNORK), mens listene for blås og slagverk settes opp av lærer for de enkelte instrumenter. Studentene oppfordres til å ta kontakt med faglærer så tidlig som mulig dersom man ikke har anledning til å delta på et prosjekt. Dette kan gjelde f.eks. masterprøvespill. Strykere blir normalt satt opp på alle prosjektene, mens blåsere og slagverkere fordeles etter prosjektenes behov.

Huskeliste for den gode orkestermusiker

  • Øv inn stemmen din godt før første prøve
  • Vær på plass på podiet 10min før prøven starter
  • Stemming 5min før prøven starter
  • Ta med blyant og viskelær
  • Vær støttende ovenfor dine kolleger

Konsertrutiner

  • Antrekk:  mørk dress/kjole/bukser, svarte sko, svarte sokker
  • Det er lov å øve på scenen frem til at dørene for publikum åpner.
  • Felles entré 5 min før start for stemming
  • Det er ikke lov å spille bak scenen til Levin- og Lindemansalen før konsert.

 

Fravær

For å få godkjent faget Orkester forventes deltakelse på de prosjekter studenten blir satt opp på, samt at studenten møter i god tid og godt forberedt til alle prøver. For orkesterfaget er det obligatorisk frammøte på alle oppsatte øvelser og konserter (og regelen om 80% oppmøte gjelder ikke innenfor det enkelte prosjekt).

Ved sykdom skal legeerklæring framvises, og man er pliktig til å kontakte orkesterregissør og informere om at man ikke kan møte til oppsatt tid. Dersom man må være borte av velferdsmessige grunner, plikter man også å kontakte orkesterregissør.

Permisjon

Permisjon eller fritak fra orkesterprosjekt innvilges unntaksvis, ved vektige faglige grunner. Engasjement i ensembler utenfor høgskolen gir ikke grunnlag for permisjon. Husk at arbeidslivet ofte ser det som positivt å prioritere skoleprosjekter fremfor vikartilbud.

Søknad om permisjon sendes til orkesterregissør senest 6 uker før prosjektstart (inkludert forprøver).

Kontinuering

Uteblivelse helt eller delvis fra et orkesterprosjekt uten permisjon, eller annen gyldig grunn, vil normalt medføre at faget Orkester ikke blir godkjent ved endt studium.

Høgskolen vil søke om å gjennomføre kontinuering i løpet av første studieår etter studiets avslutning. Kontinuering gjennomføres ved deltakelse i ensembler i et omfang som bestemmes av høgskolen.

 

Sist oppdatert: 8. november 2016