Orkesterprosjekter

Plan for semesterets orkester-, og sinfoniettaprosjekter. Retningslinjer for deltakelse, oppmøte og fravær i prosjektene.

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL). Masterstudenter har plikt til ett prosjekt pr. studieår. Studenter på KAUTKL skal være tilgjengelig i prosjektukene, selv om de ikke er satt opp på besetningslistene

Høsten 2019

Uke 43–44: Sinfonietta

Musikk av Frank Zappa, Hermod Ringset Bentsen og Rodrigo Bacelar.

Dirigent: Tim Weiss.

Besetning 1.1.1.1–1.2.1.1, strykere (kvintett), slagsverk med mer. Samarbeid med jazzseksjonen.

 • Fredag 25. oktober kl. 14.00–18.00: Levinsalen.
 • Lørdag 26. oktober kl. 12.00–16.00: Lindemansalen.
 • Søndag 27. oktober kl. 14.00–18.00: Levinsalen.
 • Mandag 28. oktober kl. 17.00–22.00: Lindemansalen.
 • Tirsdag 29. oktober kl. 15.00-18.00 generalprøve og konsert kl. 19.30: Lindemansalen.

Uke 45: Kammerorkester

Obligatorisk for 1. og 2. studieår strykere.

Leder: Magnus Ericsson.

Norges musikkhøgskoles kammerorkester.

Kammerorkester på Musikhögskolan i Ingesund.

 • Carl Nielsen: Liten suite for strykere op. 1.
 • Kurt Atterberg: Suite for fiolin, bratsj og strykere.
 • Arr. Ø. Sonstad: To svenske låter.
 • Johan Kvandal: Antagonia op. 37 for to strykeorkestre og slagverk.

Program

 • 4. november kl. 10.00–14.00 i Lindemansalen.
 • 5. november kl. 10.00–14.00 i Lindemansalen.
 • 6. november kl. 10.00–14.00 i Lindemansalen.
 • 7. november kl. 10.00–14.00 i Lindemansalen.
 • 8. november kl. 13.00 generalprøve og konsert kl. 18.00 i Lindemansalen.
 • 9. november kl. 09.30: Avreise med  buss fra NMH.
 • 9. november kl. 12.00 generalprøve og konsert kl. 15.00 i Ingesund, Arvika. Retur med buss rett etter konserten.

Endringer kan forekomme. Følg med på orkestertavlen og på nett.

Uke 47, 48 og 49: Orkesterprosjekt

Klarinett: Bjørn Nyman.

Dirigent: Ole Kristian Ruud.

 • Ludvig Irgens Jensen: Passacaglia 3.2.3.3–4.3.3.1 timp., perc., hp., cel., pf., str. (org. ad lib).
 • Carl Nielsen: Klarinettkonsert 0.0.0.2–2.0.0.0 perc., str.
 • Jean Sibelius: Symfoni nr. 1: 2.2.2.2–4.3.3.1 timp. perc., hp., str.

Fredag 22. november: Gruppeprøver delt strykere

 • Fiolin 1 i Bevegelsesrommet kl. 17.00–20.00 med Elise Båtnes.
 • Fiolin 2 på U1010 kl. 17.00–20.00 med ikke klart.
 • Bratsj på Are sitt kontor kl. 17.00–20.00 med Are Sandbakken.
 • Cello på U1021 kl. 17.30–20.00 med Louisa Tuck.
 • Kontrabass på U1018 kl. 17.00–20.00 med Dan Styffe.

Mandag 25. november: Gruppeprøver

 • Strykere i Lindemansalen kl. 17.00–20.00 med Elise Båtnes.
 • Treblås i Bevegelsesrommet kl. 17.00–20.00 med Tom Ottar Andreassen.
 • Messing på U1021 kl. 17.00–20.00 med Jonas Haltia.

Tirsdag 26. november: Gruppeprøve

 • Strykere i Lindemansalen kl. 17.00–20.00 med Are Sandbakken.

Tuttiprøver uke 49

 • 2. desember: 10.00–14.00. Tutti i Lindemansalen.
 • 3. desember: 10.00–14.00. Tutti i Lindemansalen.
 • 4. desember: 10.00–14.00. Tutti i Lindemansalen.
 • 5. desember: 10.00–14.00. Tutti i Lindemansalen.
 • 6. desember: 10.00–14.00. Tutti i Lindemansalen.

7. desember.

 • Klokken 14.00–17.00: Generalprøve Lindemansalen.
 • Klokken 18.00: Konsert i Lindemansalen.

Uke 3–4: Orkesterprosjekt i samarbeid med Barratt Dues symfoniorkester

Med Barratt Dues symfoniorkester og Musikkhøgskolens symfoniorkester.

Dirigent: Eivind Aadland.

 • Beethoven klaverkonsert nr. 5: 2.2.2.2–2.2.0.0 timp., strykere Solist etter prøvespill.
 • Strauss – Ein Heldenleben: 4.4.4.4–8.5.3.1 euf., timp., perc., 2 hp., strykere.

Mandag 13. januar: Gruppeprøver

 • Fiolin 1 i Bevegelsesrommet kl. 17.00–20.00 med Elise Båtnes.
 • Fiolin 2 på U1021 kl. 17.00–20.00 med ikke avklart lærer.
 • Bratsj på U1018 kl. 17.00–20.00 med Are Sandbakken.
 • Cello på U1021 kl. 17.30–20.00 med Louisa Tuck.
 • Kontrabass på Are Sandbakken sitt kontor kl. 17.00–20.00 med Dan Styffe.
 • Messing på U1010 kl. 17.00–20.00 med Jonas Haltia.

Tirsdag 14. januar: Gruppeprøver

 • Strykere i Lindemansalen kl. 17.00–20.00 med Elise Båtnes.
 • Treblås i Bevegelsesrommet kl. 17.00–20.00 med Tom Ottar Andreassen.

Onsdag 15. januar: Blås/slagverkprøve

 • Blås/slagverk i Lindemansalen kl. 17.00–20.00 med ikke avklart.

Torsdag 16. januar: Gruppeprøver

 • Strykere i Lindemansalen kl. 17.00–20.00 med Are Sandbakken.

Tutti uke 4

 • 20. januar kl. 10.00–14.00: Tutti i Lindemansalen.
 • 21. januar kl. 10.00–14.00: Tutti i Lindemansalen.
 • 22. januar kl. 10.00–14.00: Tutti i Lindemansalen.
 • 23. januar kl. 10.00–14.00: Tutti i Lindemansalen.

24. januar.

 • Klokken 11.00–14.00: Generalprøve tutti i Lindemansalen.
 • Klokken 19:30: Konsert i Lindemansalen.

25. januar.

 • Klokken 13.00: Avreise med buss fra NMH til Larvik.
 • Ca. klokken 15.00: Prøve i Bølgen kulturhus, Larvik.
 • Ca. klokken 17.00: Middag i Bølgen kulturhus, Larvik.
 • Klokken 19.00: Konsert i Bølgen kulturhus, Larvik.

Endringer kan forekomme. Følg med på orkestertavlen og på nett.

Kontakt

Orkesterregissør/Orchestra manager
Torolf Mørk Karlsen
23 36 70 32 / 97 18 96 49
torolf.m.karlsen@nmh.no

Retningslinjer for deltakelse i – og evaluering av orkesterprosjekter og andre ensembleprosjekter i regi av orkesterkomiteen

Vedtatt 17. februar 1997, sist revidert juni 2018.

Orkester- og ensembleprosjektene er viktige deler av utøverutdanningen på Norges musikkhøgskole. Prosjektene skal kvalifisere for et framtidig virke som profesjonell ensemblemusiker, og kvaliteten på både læringsutbytte og sluttresultat er derfor direkte avhengig av den enkelte students innsats.

Deltakelse

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL).

Masterstudenter har plikt til ett prosjekt per studieår.

Deltakelse for den enkelte student reguleres gjennom besetningslistene. Besetningslister og rammetider skal fore­ligge ved semesterstart. Besetningsliste for strykerne settes opp av strykernes studieleder i samråd med Studentorkesterutvalget (SNORK), mens listene for blås og slagverk settes opp av lærer for de enkelte instrumenter. Studentene oppfordres til å ta kontakt med faglærer så tidlig som mulig dersom man ikke har anledning til å delta på et prosjekt. Dette kan gjelde f.eks. masterprøvespill. Strykere blir normalt satt opp på alle prosjektene, mens blåsere og slagverkere fordeles etter prosjektenes behov.

Huskeliste for den gode orkestermusiker

 • Øv inn stemmen din godt før første prøve.
 • Vær på plass på podiet ti minutter før prøven starter.
 • Stemming fem minutter før prøven starter.
 • Ta med blyant og viskelær.
 • Vær støttende ovenfor dine kolleger.

Konsertrutiner

 • Antrekk: Mørk dress/kjole/bukser, svarte sko, svarte sokker.
 • Det er lov å øve på scenen frem til at dørene for publikum åpner.
 • Felles entré fem minutter før start for stemming.
 • Det er ikke lov å spille bak scenen til Levin- og Lindemansalen før konsert.

Fravær

For å få godkjent faget Orkester forventes deltakelse på de prosjekter studenten blir satt opp på, samt at studenten møter i god tid og godt forberedt til alle prøver. For orkesterfaget er det obligatorisk frammøte på alle oppsatte øvelser og konserter (og regelen om 80 prosent oppmøte gjelder ikke innenfor det enkelte prosjekt).

Ved sykdom skal legeerklæring framvises, og man er pliktig til å kontakte orkesterregissør og informere om at man ikke kan møte til oppsatt tid. Dersom man må være borte av velferdsmessige grunner, plikter man også å kontakte orkesterregissør.

Permisjon

Permisjon eller fritak fra orkesterprosjekt innvilges unntaksvis, ved vektige faglige grunner. Engasjement i ensembler utenfor høgskolen gir ikke grunnlag for permisjon. Husk at arbeidslivet ofte ser det som positivt å prioritere skoleprosjekter fremfor vikartilbud.

Søknad om permisjon sendes til orkesterregissør senest seks uker før prosjektstart (inkludert forprøver).

Kontinuering

Uteblivelse helt eller delvis fra et orkesterprosjekt uten permisjon, eller annen gyldig grunn, vil normalt medføre at faget Orkester ikke blir godkjent ved endt studium.

Høgskolen vil søke om å gjennomføre kontinuering i løpet av første studieår etter studiets avslutning. Kontinuering gjennomføres ved deltakelse i ensembler i et omfang som bestemmes av høgskolen.

Sist oppdatert: 8. november 2016