Orkesterprosjekter

Plan for semesterets orkester-, og sinfoniettaprosjekter. Retningslinjer for deltakelse, oppmøte og fravær i prosjektene.

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL). Masterstudenter har plikt til ett prosjekt pr. studieår. Studenter på KAUTKL skal være tilgjengelig i prosjektukene, selv om de ikke er satt opp på besetningslistene

Våren 2020

 

 • Orkesterprosjekt uke 9, 10 og 11

Med Musikkhøgskolens symfoniorkester. Solist Sabine Kronberger

Dirigen: Arvid Engegård.

Beethoven:

 • Egmont-ouverture Besetning: 2.2.2.2-4.2.0.0 pauker og styrkere.
 • Fiolinkonsert Besetning: 1.2.2.2 - 2.2.0.0 pauker og strykere
 • Symfoni nr. 7. Besetning: 2.2.2.2-2.2.2.0 pauker og strykere.

Guppeprøver uke 9–10

 • Fredag 28. februar kl. 17.00–20.00: Strykeprøver
 • Mandag 2. mars kl. 17.00–20.00: Strykeprøver, blåseprøver.
 • Tirsdag 3. mars kl. 17.00–20.00: Strykeprøver

 

Tuttiprøver uke 11

 

 • 9.3    MANDAG   16.00-20.00    Lindemansalen

  16.00         Symfoni
  17.30         Pause
  18.00         Ouverture
  18.45         Pause
  19.00         Fiolinkonsert


  10.3  TIRSDAG    16.00-20.00    Lindemansalen
  16.00         Symfoni
  17.30         Pause
  18.00         Ouverture
  18.45         Pause
  19.00         Fiolinkonsert

 • Onsdag 11. mars kl. 16.00–20.00: Lindemansalen.
 • Torsdag 12. mars kl. 16.00–20.00: Lindemansalen.

Fredag 13. mars:

 • Kl. 13.00–16.00: Generalprøve i Lindemansalen.
 • Kl. 19:30: Konsert i Lindemansalen.

Lørdag 14. mars – Bakkenteigen, Borre i Vestfold:

 • Kl. 13.00: Avreise med busser fra Musikkhøgskolen.
 • Kl. 15.00: Sitteprøve på Bakkenteigen, Borrre i Vestfold.
 • Ca. klokken 17.00: Mat.
 • Kl. 19.00: Konsert på Bakkenteigen, Borre i Vestfold.

Umiddelbart etter konserten: Retur med buss til Oslo.

Endringer kan forekomme. Følg med på orkestertavlen og på nett.

Kontakt

Orkesterregissør/ Orchestra manager.
Torolf Mørk Karlsen
Tlf.: 23 36 70 32 / 97 18 96 49
E-post: torolf.m.karlsen@nmh.no

Retningslinjer for deltakelse i, og evaluering av orkesterprosjekter og andre ensembleprosjekter i regi av orkesterkomiteen

Vedtatt 17. februar 1997, sist revidert juni 2018.

Orkester- og ensembleprosjektene er viktige deler av utøverutdanningen på Norges musikkhøgskole. Prosjektene skal kvalifisere for et framtidig virke som profesjonell ensemblemusiker, og kvaliteten på både læringsutbytte og sluttresultat er derfor direkte avhengig av den enkelte students innsats.

Deltakelse

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL).

Masterstudenter har plikt til ett prosjekt per studieår.

Deltakelse for den enkelte student reguleres gjennom besetningslistene. Besetningslister og rammetider skal fore­ligge ved semesterstart. Besetningsliste for strykerne settes opp av strykernes studieleder i samråd med Studentorkesterutvalget (SNORK), mens listene for blås og slagverk settes opp av lærer for de enkelte instrumenter. Studentene oppfordres til å ta kontakt med faglærer så tidlig som mulig dersom man ikke har anledning til å delta på et prosjekt. Dette kan gjelde f.eks. masterprøvespill. Strykere blir normalt satt opp på alle prosjektene, mens blåsere og slagverkere fordeles etter prosjektenes behov.

Huskeliste for den gode orkestermusiker

 • Øv inn stemmen din godt før første prøve.
 • Vær på plass på podiet ti minutter før prøven starter.
 • Stemming fem minutter før prøven starter.
 • Ta med blyant og viskelær.
 • Vær støttende ovenfor dine kolleger.

Konsertrutiner

 • Antrekk: Mørk dress/kjole/bukser, svarte sko, svarte sokker.
 • Det er lov å øve på scenen frem til at dørene for publikum åpner.
 • Felles entré fem minutter før start for stemming.
 • Det er ikke lov å spille bak scenen til Levin- og Lindemansalen før konsert.

Fravær

For å få godkjent faget Orkester forventes deltakelse på de prosjekter studenten blir satt opp på, samt at studenten møter i god tid og godt forberedt til alle prøver. For orkesterfaget er det obligatorisk frammøte på alle oppsatte øvelser og konserter (og regelen om 80 prosent oppmøte gjelder ikke innenfor det enkelte prosjekt).

Ved sykdom skal legeerklæring framvises, og man er pliktig til å kontakte orkesterregissør og informere om at man ikke kan møte til oppsatt tid. Dersom man må være borte av velferdsmessige grunner, plikter man også å kontakte orkesterregissør.

Permisjon

Permisjon eller fritak fra orkesterprosjekt innvilges unntaksvis, ved vektige faglige grunner. Engasjement i ensembler utenfor høgskolen gir ikke grunnlag for permisjon. Husk at arbeidslivet ofte ser det som positivt å prioritere skoleprosjekter fremfor vikartilbud.

Søknad om permisjon sendes til orkesterregissør senest seks uker før prosjektstart (inkludert forprøver).

Kontinuering

Uteblivelse helt eller delvis fra et orkesterprosjekt uten permisjon, eller annen gyldig grunn, vil normalt medføre at faget Orkester ikke blir godkjent ved endt studium.

Høgskolen vil søke om å gjennomføre kontinuering i løpet av første studieår etter studiets avslutning. Kontinuering gjennomføres ved deltakelse i ensembler i et omfang som bestemmes av høgskolen.

Sist oppdatert: 8. november 2016