Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Under­vis­nings­lab

 • Gjennomføres: 1. studieår, over 2 semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet har fokus på undervisningskonsepter i musikkfag og er et praktisk, utøvende emne. Emnet utvikler studentens undervisningskompetanse og metodiske selvstendighet, gjennom grundig innføring i sentrale metodiske tilnærminger til musikkundervisning, og gjennom kritisk vurdering og refleksjon av disse praksisene.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan delta i og bidra til musikalske læringsprosesser
 • har inngående kunnskap om og erfaring med ulike musikkmetodiske konsepter
 • kan reflektere over egen og andres læringsprosess
 • kan kritisk vurdere musikkmetodiske undervisningsformer

Innhold

Innholdet i emnet består av innføring i, praktisk arbeid med, og refleksiv vurdering av ulike musikkdidaktiske undervisningskonsepter. Emnet utvikler gjennom dette studentenes praktiske undervisningskompetanse, og studentenes evne til å vurdere ulike tilnærminger til musikkundervisning gjennom praktisk innsikt og erfaring, refleksjon og kritisk tenkning. Konseptene vil dreie seg om etablerte og nye konsepter, for eksempel

 • instrumentaldidaktiske konsepter
 • klasseromsdidaktiske konsepter
 • digitale undervisningskonsepter
 • tematiske undervisningskonsepter
 • prosjektorienterte konsepter
 • sjangerorienterte undervisningskonsepter

Organisering

Emnet organiseres ved fire praktiske workshops i løpet av studieåret. En workshop varer normalt en eller to dager. Innhold og arbeidsformer informeres om ved oppstart av de respektive workshopene. Studentene veileder og kommenterer på hverandres læringsprosess. Workshopene vil være åpne for alle studenter på Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk, men er obligatoriske i første studieår.

Arbeidskrav

 1. Obligatorisk deltakelse i alle workshopene.
 2. I etterkant av hver workshop skriver studenten et refleksjonsnotat knyttet til workshopens innhold, vurdering av workshopen og egen læring.
 3. Studenten skal kommentere på ett av medstudentenes refleksjonsnotater etter hver workshop.

Refleksjonsnotatet og kommentarteksten leveres til faglærer for godkjenning.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 12. feb. 2021