administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse

Normert studietid

Deltid over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars. 

Kort om studiet

Studiet gir kompetanse innen kulturledelse. Det er varslet mindre endringer i studieplanen for startkull 2020, og det er ventet at studiet vil få nytt navn i forbindelse med det. Endringer vil bli offentliggjort i forbindelse med utlysning av videreutdanningstilbudet 15. mars.

I studiet inngår temaer som kunst- og kulturpolitikk, organisasjonskunnskap og ulike typer ledelse innenfor kunst- og kulturfeltet, samt organisasjonsforståelse. Studenter som har gjennomført dette studiet jobber blant annet som ledere og/eller saksbehandlere i musikk- og kulturskoler, høyere musikkutdanning, kulturorganisasjoner og det frivillige musikkliv.

For opptak til utdanningen kreves høyere utdanning på minimum 120 studiepoeng, hvorav minst 60 studiepoeng kunstfag. 

Studieplan for administrasjon og ledelse (startkull 2019)

Undervisningstider 2019/2020

Torsdager og fredager kl. 9.00-12.30. Noen få ekskursjoner kan gå ut over disse tidene.

Opptakskrav

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning, hvorav minst 60 studiepoeng kunstfag.

Søkerne rangeres etter følgende kriterier:

 • Mastergrad i musikk eller andre kunst-/kulturfag
 • 4-årig bachelorgrad i musikk eller andre kunst-/kulturfag
 • 3-årig bachelorgrad i musikk eller andre kunst-/kulturfag
 • Andre søkere som fyller minimumskrav med minimum 60 studiepoeng i musikk eller andre kunst-/kulturfag

Ved tilnærmet likt rangeringsgrunnlag vektlegges:

 • Annen høyere utdanning
 • Dokumentert praksis innen administrasjon og ledelse
 • Omfang av emner innen musikk eller andre kunst-/kulturfag
 • Dokumentert praksis i musikk-/kulturfeltet etter endt utdanning

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Last opp eventuell dokumentasjon på praksis innen administrasjon og ledelse.
 4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

Sigrid Røyseng

Sigrid Røyseng

Professor

Kultursosiologi

Bass-kasser f Kyrre Lien web.jpg
Fagmiljøer

NMH har Norges største fagmiljø innen musikk. Vi utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Se filmer og les om aktiviteter, lærere og muligheter.