administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars. 

Kort om studiet

I studiet inngår temaer som kunst- og kulturpolitikk, organisasjonskunnskap og ulike typer ledelse innenfor kunst- og kulturfeltet, samt organisasjonsforståelse. Studenter som har gjennomført dette studiet jobber blant annet som ledere og/eller saksbehandlere i musikk- og kulturskoler, høyere musikkutdanning, kulturorganisasjoner og det frivillige musikkliv.

Etter endt studie jobber studentene blant annet som ledere og/eller saksbehandlere i kulturskoler, på høyere musikkutdanningsinstitusjoner, på andre kunst- og kulturinstitusjoner/organisasjoner og i det frivillige musikkliv.

For opptak til utdanningen kreves høyere utdanning på minimum 120 studiepoeng, hvorav minst 60 studiepoeng kunstfag. 

Studieplan for administrasjon og ledelse (startkull 2019)

Undervisningstider 2019/2020

Torsdager og fredager kl. 9.00-12.30. Noen få ekskursjoner kan gå ut over disse tidene.

Opptakskrav

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning, hvorav minst 60 studiepoeng kunstfag.

Søkerne rangeres etter følgende kriterier:

 • Mastergrad i musikk eller andre kunst-/kulturfag
 • 4-årig bachelorgrad i musikk eller andre kunst-/kulturfag
 • 3-årig bachelorgrad i musikk eller andre kunst-/kulturfag
 • Andre søkere som fyller minimumskrav med minimum 60 studiepoeng i musikk eller andre kunst-/kulturfag

Ved tilnærmet likt rangeringsgrunnlag vektlegges:

 • Annen høyere utdanning
 • Dokumentert praksis innen administrasjon og ledelse
 • Omfang av emner innen musikk eller andre kunst-/kulturfag
 • Dokumentert praksis i musikk-/kulturfeltet etter endt utdanning

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Last opp eventuell dokumentasjon på praksis innen administrasjon og ledelse.
 4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

inger.a.westby.jpg

Inger Anne Westby

Dosent

Didaktikk