Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Call for papers – samtidens musikkutdanning

Illustrasjon av Espen Friberg.

Hvordan kan høyere musikkutdanning være i takt med sin samtid, påvirke sin samtid og ruste studentene til å være viktige bidragsytere i sin samtid? Dette er spørsmål som vi ønsker å belyse og diskutere på CEMPEs fjerde nasjonale seminar som denne gangen arrangeres i Trondheim på NTNU, Institutt for musikk. Fristen er nå ute. Programmet lanseres i januar.

Høyere musikkutdanning står i spennet mellom håndverk og tradisjon på den ene siden, samtidig som utdanningen skal stimulere til kreativitet og nyskaping og å utdanne uredde kunstnere. Hvordan håndterer vi de utfordringene dette byr på? Og opplever studentene at utdanningen bidrar til å gi dem den kunnskapen og beredskapen de trenger for å skape seg et bærekraftig musikerliv?

I det siste har flere aktuelle samfunnsdebatter funnet veien inn i kunstutdanningene. De gamle hierarkiene over hva som spilles og undervises og hva og hvem som inkluderes er blitt utfordret. Dette er brennbare og høyst betimelige temaer som utfordrer og inspirerer til videre utvikling og diskusjoner. Hvordan kan vi styrke mangfoldet på institusjonene våre, både når det gjelder mennesker, repertoar, arbeidsformer, perspektiver, pensum og karriereveier?

Vi inviterer lærere, studenter, forskere og ledere til å sende inn sine bidrag!

Bidrag

Spesielt ønsker vi bidrag som handler om

  • musikerlivet – hva vet vi om hvordan det er å være musiker i dag?
  • entreprenørskap i musikerutdanningen
  • hvordan kreativitet kan utvikles og styrkes i musikerutdanningen

  • mangfold – i student- og lærermassen, i repertoaret, i sjangre, arbeidsformer og i mulige karriereveier

  • musikk og andre kunstformer som uttrykk i samfunnsdebatten

  • prosjekter som bygger kontaktpunkter mellom samfunnet og utdanningsinstitusjonene og studenter i musikk, dans og andre kunstformer

  • tverrdisiplinære prosjekter (både på tvers av musikkdisipliner og på tvers av musikk og andre (kunst-)disipliner

Artikler relevante