Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Vil du være med NMH i pride-paraden 1. juli?

Vi gleder oss til å gå i Pride-paraden 1. juli. Rektor Astrid Kvalbein bærer fanen.

NMH skal i år delta i Pride-paraden. Vi går som nr 68 i toget, og starter fra Grønlandsleiret lørdag 1. juli kl. 12:00. Vil du være med, er det bare å slenge seg på – med eller uten instrument.

– Norges musikkhøgskole ønsker å være en mangfoldig og inkluderende høgskole, og på denne måten viser vi at vi mener det i praksis. Vi deltar i Pride-paraden for å vise vårt syn på mangfold og inkludering, sier viserektor Sidsel Karlsen.

– Pride er en markering av menneskeverdet. Vi som er i rektoratet nå, mener det er viktig å vise hva vi står for ved å delta.

Sidsel Karlsen

Vise verden at vi mener det

Musikkhøgskolen har en mangfoldserklæring som sier at vi skal anerkjenne og gi plass til et bredt spekter av menneskelige, musikkfaglige, sosiale og kulturelle uttrykk, bakgrunner, kompetanser og perspektiver. Karlsen mener at det er en symboltung handling og en tydelig manifestering av verdiene våre å gå i Pride-paraden.

– På denne måten viser vi verden at vi mener det.

Både OsloMet og Universitet i Oslo har deltatt i paraden og hatt Pride-arrangementer i flere år, i år skal også NMH bidra.

Hva skal de som vil gå med NMH i toget gjøre?

Alle som vil, møter opp lørdag 1. juli kl. 12:00 på Grønlandsleiret. Musikkhøgskolen skal ha med fanen, og studenter og ansatte kan gå under fanen hvis de ønsker det.

Har du instrument?

Ta det med og avtal gjerne på forhånd med flere om hva dere vil spille i toget.

Menneskeverd

Pride er fremdeles kontroversielt i enkelte miljøer – hva er budskapet til dem som mener det er galt at NMH deltar i paraden?

– Pride er en markering av menneskeverdet. Vi som er i rektoratet nå, mener det er viktig å vise hva vi står for ved å delta.

Sidsel poengterer at alle på NMH har rett til å ha sin personlige mening, og at det selvfølgelig er frivillig å delta. Det er også frivillig om man vil gå under Musikkhøgskolens fane.

– Vi kan regne med at politiet gjør grundige risikovurderinger og at alle sanser er spesielt skjerpet under Pride-paraden i år.

Sidsel Karlsen

Skjønner at folk kan være redde

Sidsel Karlsen skjønner at folk kan være skeptiske eller redde etter terrorangrepet i fjor. – Vi kan regne med at politiet gjør grundige risikovurderinger og at alle sanser er spesielt skjerpet under Pride-paraden i år. Hun poengterer at det er farligere å la slik handlinger vinne og la frykten hindre oss fra å delta.

Aktiviteter for en inkluderende musikkhøgskole

I fjor arrangerte Musikkhøgskolen NMH på skrå – en uke med konserter og aktiviteter som satte varme, toleranse, mangfold og frihet på dagsorden. I høst blir det flere arrangementer – både en kammermusikkuke med musikk av kvinnelige komponister, debatt om musikk og makt og egne temadager om kjønnsproblematikk i musikkutdanning og musikkliv. NMH følger med på og korrigerer kjønnsfordeling i utvalg og styrer, følger opp ledere og har også laget veileder for juryarbeid som fremmer mangfold og likestilling.

NMHs mangfoldserklæring

Mangfold på Norges musikkhøgskole handler om å anerkjenne og gi plass til et bredt spekter av menneskelige, musikkfaglige, sosiale og kulturelle uttrykk, bakgrunner, kompetanser og perspektiver. Slikt mangfold springer ut av inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap. Norges musikkhøgskole ønsker derfor å fremme slike fellesskap, der mennesker kan møtes, virke, skape og være i trygghet.

Les mer om mangfoldsarbeidet

Artikler relevante