Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

NMH-studentene mest fornøyd med lærerne

Scene med røyk og blå lyskastere. Fire glade studenter på scenen. Tre med fele, en med trekkspill.
Fra Ljøsblått 2021. Foto: Torfinn Lysne for NMH.

Resultatene fra Studiebarometeret viser at studentene på NMH er veldig fornøyd med lærerne sine. Norges musikkhøgskole kommer best ut blant offentlige høyskoler og universiteter med en snittskår på 4,3 av 5 mulige.

Studentene har blant annet svart på om lærerne gjør undervisningen engasjerende, om de formidler stoffet på en forståelig måte, om undervisningen dekker sentrale deler av pensum godt og om undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt.

Vi kommuniserer nært med lærerne våre, og derfor blir vi også godt kjent med hverandre.

Karen Elise Fridtjofsen
Karen Elise står ute foran en snødekt busk og smiler mot kameraet. Hun har briller, høyhalser og kofte.

– Lærerne brenner for faget sitt

Studentene Karen Elise Fridtjofsen og Sigmund Skjeldrum Toppe går begge på bachelor utøving, og kjenner seg igjen i at studentene er fornøyd med lærerne på Musikkhøgskolen. De peker på at de har høy kompetanse, er godt etablert i musikkbransjen og har som oftest et brennende engasjement for faget sitt.

– Vi kommuniserer nært med lærerne våre, og derfor blir vi også godt kjent med hverandre, sier Karen Elise. – De er ikke bare lærere, de fungerer også som mentorer siden de kjenner musikkbransjen.

Sigmund er enig: – De er de fremste innen sine felt, og derfor følger de også godt med på utviklingen i musikkfeltet. Det kommer oss til gode.

Sigmund og Karen Elise mener også musikk skiller seg fra andre fag ved at det for de fleste er mer enn en jobb eller et studium, hvertfall for de fleste. De tror det gir et ekstra engasjement.

– De er de fremste innen sine felt, og derfor følger de også godt med på utviklingen i musikkfeltet.

Sigmund Skjeldrum Toppe
Sigmund står ute foran en snødekt busk og smiler mot kameraet. Han har briller og høyhalset genser.

Nærhet, faglighet og respekt

– Det handler om tre ting: Nærhet, faglighet og etikk. NMH er en skole med mye undervisning i relativt små grupper og en-til-en. Det gir nærhet mellom student og lærer, og en stor mulighet til å jobbe med tillit. Studentene føler seg sett av mange lærere i løpet av en uke, og det tror jeg er kjempeviktig, sier Guro Gravem Johansen, jazzsanger og førsteamanuensis i musikkpedagogikk og gehørtrening.

– Jeg kan bare snakke på vegne av mine egne fagmiljøer, musikkpedagogikk og gehørtrening, men vi jobber hele tiden med å oppdatere oss og følge med på hvordan faget utvikler seg. Vi drøfter med kollegaer og søker impulser utenfra i internasjonale nettverk. Det er viktig at vi beholder en faglig ydmykhet slik at vi ikke stivner og reproduserer den samme undervisningen år etter år. I tillegg til at vi følger med på forskning fra inn- og utland, så bidrar også vi på NMH med god forskning innen fagområdene.

– Det tredje er etikk. Vi skal lytte til studentene, gi dem handlingsrom, respektere dem for deres egenart og prøve å sette oss inn i deres erfaringsverden. Det er særlig viktig at vi som jobber med pedagogiske fag, har sammenheng mellom liv og lære. Når vi skal utdanne gode pedagoger, må vi også være gode, smiler Guro Gravem Johansen.

En god og konstruktiv tilbakemelding kjennetegnes ved at studentene har en god følelse etterpå, og at det de tar med seg kan gi inspirasjon.

Guro Gravem Johansen
Guro Gravem Johansen står foran blomster

Konstruktive tilbakemeldinger skal gi en god følelse

I følge Studiebarometeret er vi over gjennomsnittet gode til å gi konstruktiv ris og ros på NMH. I undersøkelsen skulle studentene svare på om lærerne og medstudenter gir konstruktive tilbakemeldinger. Dette kan fortelle oss noe om miljøet og takhøyden på skolen.

Guro Gravem Johansen mener lytting er det viktigste for å gi konstruktive tilbakemeldinger. – Vi må prøve å forstå hvem studentene er, og forstå deres ståsted. Vi skal alltid lete etter en styrke eller en verdi i det studentene gjør, finne ut hva ligger bak, hva studentene har tenkt.

En god og konstruktiv tilbakemelding mener Guro Gravem Johansen kjennetegnes ved at studentene har en god følelse etterpå, og at det de tar med seg kan gi inspirasjon. – Det krever at man jobber bevisst med det. Jeg prøver hele tiden å tenke over hvordan det jeg gjør og sier kan bli oppfattet av studentene. Men det handler i siste instans om empati.

– Det er viktig at musikere i yrkeslivet er gode til å samarbeide, og på NMH får vi undervisning i å gi konstruktive tilbakemeldinger, sier Karen Elise. Sigmund nevner forum og mesterklasser, og at det er forskjellige måter å gi tilbakemelding på i de forskjellige studieretningene og instrumentgruppene. Begge peker på at studenten blir nærmere knyttet til hverandre på denne måten.

Forbedringspotensial: Organisering og informasjon

De temaene NMH skårer litt dårligere på er organisering av studiene og informasjon om programmene. Her er skolen nede på 3-tallet, men likevel over gjennomsnittet for andre høyskoler og universiteter.

Noen tall fra Studiebarometeret

Tallene er ganget med 10, slik at det blir 42 av 50 mulige, i stedet for 4,2 av 5 mulige poeng.

Artikler relevante