Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kritisk-vitenskapelige edisjoner av Ludvig Irgens-Jensen

Ph.d.-stipendiat Lars-Thomas Holm tar i sitt prosjekt sikte på å editere og lage kritisk-vitenskapelige utgaver til praktisk bruk av Ludvig Irgens-Jensens Klaverkvintett (1926), kantaten Der Gott und die Bajadere (1932) og Symfoni i d-moll (1941).

Formidling og fremføring av norsk klassisk musikk forutsetter at komponistenes verker er tilgjengelig i form av et tilfredsstillende notemateriale. Det er sjeldent tilfelle. Dagens orkestre og ensembler ser det som særdeles utfordrende å programsette bredden av norsk orkestermusikk, da tilstanden til svært mange verk er i dårlig forfatning og vanskelig å få tak i.

Norsk musikkfilosofisk forskning og editering av vår egen musikkarv er helt i oppstartsfasen, og dette prosjektet ønsker derfor å editere og lage kritisk-vitenskapelige utgaver til praktisk bruk av Ludvig Irgens-Jensens Klaverkvintett (1926), kantaten «der Gott und de Bajadere» (1932) og Symfoni i d-moll (1941). Prosjektets fulle navn er Ludvig Irgens-Jensen (1894-1969): fra Klaverkvintett til Symfoni i d-moll, et praktisk og kritisk vitenskapelig edisjonsprosjekt tilknyttet Musikkarvprosjektet.