Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ph.d.-programmet i opp­fø­rings­prak­sis, musikk­pe­da­go­gikk og musikkterapi

Jan Gunnar Sørbø sitter alene i et rom fullt av flygler og spiller konsentrert på ett av dem.

Programmet gir deg en solid musikkfaglig forskerutdanning som vil sette deg i stand til å bidra til den vitenskapelige utviklingen i feltet ditt nasjonalt og internasjonalt.

Musikkhøgskolen tilbyr doktorgradsutdanning innenfor oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi. Dette ph.d.-programmet er organisert som et heltidsstudium over tre år og består av en opplæringsdel og et selvstendig forskningsarbeid (avhandling).

Har du allerede mastergrad, hovedfag, eller diplomeksamen innenfor det fagområdet du søker opptak til, vil du kunne søke opptak til Ph.d.-programmet i oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi ved Musikkhøgskolen.

Hva inngår i programmet?

I første del av programmet vil du få kurs blant annet i vitenskapsteori, metode, etikk og forskningsformidling. Studiet er lagt opp med forelesninger, veiledning, selvstendig arbeid og aktiv deltakelse.

Systematisk kunnskap og forskningsresultater

Du vil etter studiet ha utviklet omfattende systematisk kunnskap innenfor ditt forskningsområde. Du har tilegnet deg kunnskap om teori og metode for fagområdet, og er i stand til å gjennomføre forskning med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet. Dine forskningsresultater vil bli formidlet i form av en monografi eller en samling av artikler som inngår i høgskolens publikasjonsserie.

Etter endt studium

Etter endt studium er du kvalifisert for å arbeide i blant annet forskerstillinger ved universitetet/høgskoler og med utviklingsarbeid i kulturorganisasjoner.

Stipendiatstillinger 2022

Musikkhøgskolen lyser ut stipendiatstillinger knyttet til Ph.d.-programmet i oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi. Søknadsfrist er 1. februar.

Se utlysningen av stipendiatstillingene

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 26. nov. 2021