Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Det viten­ska­pe­li­ge ph.d.-programmet

Jan Gunnar Sørbø sitter alene i et rom fullt av flygler og spiller konsentrert på ett av dem.

Programmet gir deg en solid musikkfaglig forskerutdanning som vil sette deg i stand til å bidra til den vitenskapelige utviklingen innen feltet ditt nasjonalt og internasjonalt.

Musikkhøgskolen tilbyr doktorgradsutdanning innenfor oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi. Det vitenskapelige ph.d.-programmet er organisert som et heltidsstudium over tre år og består av en opplæringsdel og et selvstendig forskningsarbeid (avhandling).

Har du allerede mastergrad, hovedfag, eller diplomeksamen innenfor det fagområdet du søker opptak til, vil du kunne søke det vitenskapelige ph.d.-programmet ved Musikkhøgskolen.

Hva inngår i programmet?

I første del av programmet vil du få kurs blant annet i vitenskapsteori, metode, etikk og forskningsformidling. Studiet er lagt opp med forelesninger, veiledning, selvstendig arbeid og aktiv deltakelse i forskerforum.

Systematisk kunnskap og forskningsresultater

Du vil etter studiet ha utviklet omfattende systematisk kunnskap på høyeste internasjonale nivå innenfor ditt forskningsområde. Du vil kunne sitte igjen med evnen til å utvikle kunnskap, teori og metoder innenfor fagområdet, samt gjennomføre forskning med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet. Dine forskningsresultater vil formidles gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler.

Etter endt studium

Etter endt studium vil du ha muligheten til å fortsette i forskerstillinger ved høyskoler og universiteter, eller utviklingsarbeid ved organisasjoner innenfor musikk- og kulturfeltet.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Fagmiljøer

Artikler relevante