Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikklærerutdanning som profesjonsutdanning (MUPP)

Får vi bedre musikklærere hvis vi baserer utdanningen på mer kompetanse om forholdet mellom praksisarena og yrkesarena?

Gjennom å forstå musikklærerutdanning som profesjonsutdanning og rette søkelyset mot musikklærerutdanningens relevanskvalitet i relasjonene mellom institusjon, praksisarena og yrkesarena ønsket prosjektet å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å utdanne musikklærere bedre rustet enn tidligere til å møte utfordringer på ulike musikkpedagogiske yrkesarenaer. Dette vil være til fordel for både grunnskole, kulturskole og videregående opplæring – og for musikklærerutdanningen selv.

Prosjektet ønsker også å dokumentere samarbeidet mellom Norges musikkhøgskole som musikkpedagogisk forskningsmiljø, skoleeiere og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Et mål i prosjektet var å heve FoU-kompetansen i det musikkpedagogiske forskningsmiljøet ved Norges musikkhøgskole og å bidra til videreutvikling av nasjonale og internasjonale nettverk for forskning om musikklærerutdanning.

Publikasjoner

Brøske Danielsen, B. å. & Johansen, G. Eds. (2012). Educating Music Teachers in the New Millennium. Multiculturalism, professionalism and music teacher education in the contemporary society. A report from a Research and Development Project. NMH Publications 2012:7. Oslo: Norwegian Academy of Music.