Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Signe Kalsnes

Dosent

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

Faglige interessefelt:

 • Estetiske fag / kunstfag i grunnopplæring og lærerutdanning
 • Lærerutdanning og profesjonsutvikling
 • Musikk- og kunstformidling til barn og unge
 • Fag- og utdanningspolitikk innenfor skole- og lærerutdanning og kunstfeltet

Undervisning

Pedagogikk og musikkpedagogikk; musikkformidling

Publikasjoner

 • Kulturskoleutvikling Signe Kalsnes 2024
 • Fagfellevurdering for Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design ved UiB: Rapport nr.3:Vurdering av læringsmiljø og studentmedvirkning Signe Kalsnes 2023
 • Refleksjoner - Er løsningen å integrere Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningene - og i så fall hvordan? Signe Kalsnes 2023
 • Fagfellevurdering for Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design ved UiB: Rapport nr. 2: Vurdering av a) sammenhengen mellom læringsutbytte-beskrivelsene (LUB) i praksisemner og gjennomføring og vurdering av og i praksis, og b) rekruttering, frafall, studentenes gjennomføring og eksamensresultater Signe Kalsnes 2023
 • Hvordan kan det at barn og ungdom skaper musikk bidra til bærekraft, og hva slags forståelse av fenomenet bærekraft kan det være snakk om da? Signe Kalsnes 2022
 • Fagfellevurdering for Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design ved UiB: Rapport nr. 1: Vurdering av sammenheng mellom læringsutbytte-beskrivelsene (LUB) på program- og emnenivå; sammenheng mellom LUB og eksamens- og vurderingsformer i emnene; organiseringen av programmet Signe Kalsnes 2022
 • «Den som i dag utdanner seg til musikklærer må samtidig skolere seg som fagpolitiker» – om profesjonsutøvelse i spennet mellom fag, pedagogikk og politikk. Signe Kalsnes 2021
 • Developing music education crafts in a Palestinian Refugee Camp and in Lebanese Schools Signe Kalsnes 2021
 • Music outreach in Lebanon. What do the concerts on the Lebanon project mean to the local participants, and what are their views on the pupils’ involvement? Signe Kalsnes 2020
 • Hva kan gjøre en kulturskole til en attraktiv praksisplass for utdanningsinstitusjoner med PPU i utøvende/skapende musikk? Signe Kalsnes 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Signe Kalsnes er en del av