Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Signe Kalsnes

Pro­fess­or

Music Education and Music Therapy Department

Publications

  • Kulturskoleutvikling Signe Kalsnes 2024
  • Fagfellevurdering for Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design ved UiB: Rapport nr.3:Vurdering av læringsmiljø og studentmedvirkning Signe Kalsnes 2023
  • Refleksjoner - Er løsningen å integrere Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningene - og i så fall hvordan? Signe Kalsnes 2023
  • Fagfellevurdering for Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design ved UiB: Rapport nr. 2: Vurdering av a) sammenhengen mellom læringsutbytte-beskrivelsene (LUB) i praksisemner og gjennomføring og vurdering av og i praksis, og b) rekruttering, frafall, studentenes gjennomføring og eksamensresultater Signe Kalsnes 2023
  • Hvordan kan det at barn og ungdom skaper musikk bidra til bærekraft, og hva slags forståelse av fenomenet bærekraft kan det være snakk om da? Signe Kalsnes 2022
  • Fagfellevurdering for Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design ved UiB: Rapport nr. 1: Vurdering av sammenheng mellom læringsutbytte-beskrivelsene (LUB) på program- og emnenivå; sammenheng mellom LUB og eksamens- og vurderingsformer i emnene; organiseringen av programmet Signe Kalsnes 2022
  • «Den som i dag utdanner seg til musikklærer må samtidig skolere seg som fagpolitiker» – om profesjonsutøvelse i spennet mellom fag, pedagogikk og politikk. Signe Kalsnes 2021
  • Developing music education crafts in a Palestinian Refugee Camp and in Lebanese Schools Signe Kalsnes 2021
  • Music outreach in Lebanon. What do the concerts on the Lebanon project mean to the local participants, and what are their views on the pupils’ involvement? Signe Kalsnes 2020
  • Hva kan gjøre en kulturskole til en attraktiv praksisplass for utdanningsinstitusjoner med PPU i utøvende/skapende musikk? Signe Kalsnes 2020
View all publications in Cristin

Projects Signe Kalsnes participates in