Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Brit Ågot Brøske

Første­lek­tor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Forskningsområder og ekspertise

 • Didaktikk for musikkundervisning i grunnskolen
 • Musisering og komponering med store grupper
 • Klasseledelse
 • Bruk av dans i musikkundervisning
 • Elevvurdering i musikk
 • Produksjon av forestillinger med barn og unge
 • Musikkundervisning i flerkulturelle kontekster
 • Praksisveiledning

Publikasjoner

 • Arbeid med lokale læreplaner i kulturskolen. Brit Ågot Brøske 2022
 • Learning and personal epistemologies among students in three work placement settings Torstein Nielsen Hole ,  Gaute Velle ,  Ingrid Helleve ,  Marit Ulvik ,  Jon Helge Sætre ,  Brit Ågot Brøske ,  Arild Raaheim 2021
 • Look beyond - make a difference. Experiences from a music project in Lebanon Vegar Storsve ,  Brit Ågot Brøske 2020
 • The reflective practitioner - lecture in 3 parts Brit Ågot Brøske 2020
 • Utvikling gjennom internasjonalt samarbeid – en case studie om musikkutdanning i pandemiens tid Brit Ågot Brøske 2020
 • Towards music for all: Values and responsibilities in community music and music teacher education Brit Ågot Brøske 2020
 • Educational psychology and psychology of music: online lecture Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre 2020
 • Showing the way, or getting in the way? Discussing power, influence and intervention in contemporary musical-social practices Gary Ansdell ,  Brit Ågot Brøske ,  Pauline Black ,  Sara Lee 2020
 • Community music, workshops and project development for music education research Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre 2020
 • Music teaching and learning in schools: BA in music intensive week (4th semester) Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre 2019
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Brit Ågot er en del av