Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Brit Ågot Brøske

Første­lek­tor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Forskningsområder og ekspertise

 • Didaktikk for musikkundervisning i grunnskolen
 • Musisering og komponering med store grupper
 • Klasseledelse
 • Bruk av dans i musikkundervisning
 • Elevvurdering i musikk
 • Produksjon av forestillinger med barn og unge
 • Musikkundervisning i flerkulturelle kontekster
 • Praksisveiledning

Pågående prosjekt

Internasjonalt rom for fagutvikling i musikk

 • Prosjektperiode: 2020–2025.
 • Prosjekttilhørighet: CEMPE.
 • Fast ansatt ved Musikkhøgskolen i seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.

Sammendrag

Ph.d.-prosjektet sikter mot å utvikle kunnskap om internasjonale samarbeidsprosjekter om musikklærerutdanning og forståelser av musikkfaget som utvikles i prosjektet Education IN Music, India. PhD-prosjektet er en kvalitativ case studie, med dokumentanalyse, intervju og observasjon av undervisning i indiske skoler som metoder for datainnsamling, og postkolonial teori og kultur-historisk aktivitetsteori som teorigrunnlag.

Dette vil gi kunnskap om hvordan undervisningsfaget musikk utvikles, og hvordan utviklingen kan forstås i lys av begreper som motsetninger, hybriditet og Third Space. Internasjonalt samarbeid er viktig for NMH på strategisk nivå. I lys av samfunnsutvikling og økt globalisering, vil et musikkpedagogisk prosjekt som retter oppmerksomheten utenfor Europa være av stor verdi.

Publikasjoner

 • The reflective practitioner - lecture in 3 parts Brit Ågot Brøske 2020
 • Utvikling gjennom internasjonalt samarbeid – en case studie om musikkutdanning i pandemiens tid Brit Ågot Brøske 2020
 • Towards music for all: Values and responsibilities in community music and music teacher education Brit Ågot Brøske 2020
 • Educational psychology and psychology of music: online lecture Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre 2020
 • Showing the way, or getting in the way? Discussing power, influence and intervention in contemporary musical-social practices Gary Ansdell ,  Brit Ågot Brøske ,  Pauline Black ,  Sara Lee 2020
 • Community music, workshops and project development for music education research Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre 2020
 • Music teaching and learning in schools: BA in music intensive week (4th semester) Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre 2019
 • Music teaching and learning in schools: BA in music intensive week (2nd semester) Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre 2019
 • Musicians for the intercultural society: Student involvement in international projects Brit Ågot Brøske ,  Vegar Storsve ,  Jon Helge Sætre ,  John Vinge ,  Astrid Willumsen 2019
 • Teacher training workshops and lectures on classroom learning, teaching and music making Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre ,  Pål André Grimstad Worren ,  Elisabeth Voll Ådnøy 2019
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Brit Ågot er en del av