Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Libanonprosjektet: Løft blikket - gjør en forskjell

Musikkundervisning for to små

Norges musikkhøgskole har siden 2005 vært engasjert i utviklingen av et brobyggende musikkprosjekt blant libanesere og palestinske flyktninger i Libanon.

Sammendrag

Musikkhøgskolens engasjement i Libanon strekker seg tilbake til 2005. Det omfatter utvikling av musikkaktiviteter i palestinske flyktningleire, etablering av musikk som undervisningsfag på flere libanesiske skoler og bruk av musikk i helsearbeid for barn med spesielle behov.

Kompetanseheving og skolering av musikere lokalt i Libanon er også et viktig tiltak. Ph.d., masterstudenter og seniorforskere fra Norges musikkhøgskole gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i prosjektet. For studentene ved Musikkhøgskolen er aktivitetene i prosjektet blitt en viktig arena for feltarbeid og praksis.

Libanonprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bistandsorganisasjonen NORWAC, stiftelsen FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid, Norges musikkhøgskole samt Jessheim videregående skole og Algarheim barneskole. Disse samarbeidspartnerne har i varierende grad utgjort en viktig del av et stort nettverk for solidaritetsarbeid, bistandsarbeid, helsearbeid, kulturutveksling og undervisning.

I Libanon er samarbeidet rettet mot den palestinske organisasjonen Beit Atfal Assumoud, som driver et kultur- og helsesenter i alle de tolv palestinske flyktningleirene. Videre inngår Imam Sadr Foundation som driver helse og skolevirksomhet i Tyr, Maarouf Saad Sosial and Cultural Foundation i Saida og Shohour public High School i samarbeidet.

Norges musikkhøgskole har også noe samarbeid med det Libanesiske musikkonservatoriet.

Dokumentasjon

Erfaringer helt fra prosjektets tidligste fase i 2002 er samlet i antologien Løft blikket - gjør en forskjell: erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon (2013). Boken er tilgjengelig fra NMHs bibliotek. Den er digitalt tilgjengelig fra NMHs digitale vitenarkiv. En revidert utgave på engelsk ble utgitt i 2020: Look beyond - make a difference. Denne er også digitalt tilgjengelig fra NMHs vitenarkiv.

Boken omhandler kulturmøter og kulturutveksling, musikkformidling og musikk i helsearbeid. Videre diskuteres musikkhøgskolestudentenes praksisopplæring i Libanon, samt utvikling av undervisningsmateriell både i musikkopplæring blant barn og unge og i skolering av libanesiske og palestinske musikklærere. Libanonprosjektet som arena for forsknings- og utviklingsarbeid blir også omtalt.I antologien drøftes begrunnelser for Norges musikkhøgskoles involvering i bistandsprosjekter, med særlig oppmerksomhet på ringvirkningene av å bygge opp kompetanse lokalt i Libanon og kompetanseutvikling i det musikkpedagogiske og musikkterapeutiske miljøet i Norge.

Boka viser hvordan Libanon-prosjektet har forsøkt å «løfte blikket» og «gjøre en forskjell» for både barn, ungdommer, studenter, lærere, forskere, foreldre og andre som er opptatt av barns rett til kulturelle opplevelser.

Redaktørene for boka, Vegar R. Storsve og Brit Ågot Brøske Danielsen, er begge førstelektorer i musikkdidaktikk ved Norges musikkhøgskole. Medforfattere er Even Ruud, Kim Boeskov, Signe Kalsnes, Geir Johansen og Ingrid Maria Hanken.

NRK har laget et TV-innslag på Morgennytt 22. januar 2014 (tv.nrk.no) om utgivelsen og om prosjektet.

Artikler relevante

Publisert: 24. mar. 2014 — Oppdatert: 9. apr. 2024