Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Løft blikket - gjør en forskjell

Musikkundervisning for to små

I antologien Løft blikket – gjør en forskjell kan du lese om Libanonprosjektets utvikling siden 2002 og erfaringene fra arbeidet i muslimske kulturer.

Antologien løfter fram temaer som kulturmøter og kulturutveksling, musikkformidling og musikk i helsearbeid. Videre diskuteres musikkhøgskolestudentenes praksisopplæring i Libanon, samt utvikling av undervisningsmateriell både i musikkopplæring blant barn og unge og i skolering av libanesiske og palestinske musikklærere. Libanonprosjektet som arena for forsknings- og utviklingsarbeid blir også omtalt.

I antologien drøftes også begrunnelser for Norges musikkhøgskoles involvering i bistandsprosjekter, med særlig oppmerksomhet på ringvirkningene av å bygge opp kompetanse lokalt i Libanon og kompetanseutvikling i det musikkpedagogiske og musikkterapeutiske miljøet i Norge.

Boka viser hvordan prosjektet har forsøkt å ”løfte blikket” og”gjøre en forskjell” for både barn, ungdommer, studenter, lærere, forskere, foreldre og andre som er opptatt av barns rett til kulturelle opplevelser.

Redaktørene for boka, Vegar R. Storsve og Brit ågot Brøske Danielsen er begge førstelektorer i musikkdidaktikk ved Norges musikkhøgskole. Medforfattere er: Even Ruud, Kim Boeskov, Signe Kalsnes, Geir Johansen og Ingrid Maria Hanken.

Les boka

På biblioteket: Løft blikket - gjør en forskjell : erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon.

Tilgjengelig i fulltekst i Brage.

Mer om prosjektet

Artikler relevante

Publisert: 24. mar. 2014 — Oppdatert: 22. feb. 2023