Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Symphonies Reframed – orkestermusikk i nye rammer

Et ensemble står i Levinsalen i ring rundt et flygel.

Prosjektet Symphonies Reframed – orkestermusikk i nye rammer; Utforsking av kunstneriske og pedagogiske muligheter i mellomstore kammerensembler undersøker hvilke kunstneriske og pedagogiske muligheter som kan oppstå når vi gjenskaper og formidler orkestermusikk i kammerformat.

Symphonies Reframed er et prosjekt der større orkesterverk framføres av et mellomstort kammerensemble bestående av 7-9 instrumentalister pluss sangere der det er aktuelt. Gjennom prosjektet har ulike ensembler blant annet innstudert og framført Brahms "Symfoni nr. 4, Schumanns Symfoni nr. 2, Mozart Klaverkonsert nr. 20", Brahms "Ein deutsches Requiem" og Mozarts "Der Schauspieldirektor". Dette instrumentalformatet bestående av likt antall strykere og blåsere pluss klaver har fått navnet “triharmonisk ensemble”. I tillegg til å redusere orkesterformatet til mellomstort kammerensemble, har musikerne gjennom prosjektet også arbeidet med å utvide verk av mindre format, eksempelvis Brahms Sonate for klarinett og klaver, utvidet fra to til åtte musikere.

Kammerensemblene består av studenter og lærere ved NMH. Alle transkripsjoner er gjennomført at Sigstein Folgerø.

Mer om prosjektet

Les mer om og se videoer fra Symphonies Reframed i Research Catalogue.

Perspektiver

Gjennom Symphonies Reframed jobber ensemblet med kunstneriske, pedagogiske og historiske perspektiver.

Kunstneriske perspektiver

  • Hvilke kunstneriske nyvinninger kan oppstå når symfonisk repertoar gjenskapes og formidles som kammermusikk?
  • Hvilke ulike musikalske roller inntar musikerne i det triharmoniske ensemblet?
  • På hvilke måter kan det triharmoniske ensemblet utforske nye formidlingsarenaer?

Pedagogiske perspektiver

  • På hvilke måter kan vi jobbe med undervisning og læring i det triharmoniske ensemblet?
  • På hvilke måter kan det triharmoniske ensemblet fungere som en relevant øvingsarena for instrumental- og sangstudentene ved NMH?
  • På hvilke måter kan vi legge til rette for at studentene reflekterer over sine egne læringsprosesser?

Historiske og samtidige perspektiver

  • På hvilke måter kan vi se vårt triharmoniske ensemble i relasjon til tradisjoner med transkripsjon av orkestermusikk, eksempelvis for to- eller firhendig klaver, strykekvartett og mellomstore kammerensembler?
  • På hvilke måter kan det være relevant å se vår virksomhet i relasjon til Arnold Schönbergs formidlingsvirksomhet ved Verein für musikalische Privataufführungen (etablert 1918)?

Artikler relevante

Publisert: 15. nov. 2018 — Oppdatert: 9. apr. 2024