Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

The Intellect of Sound Symposium for Electronic Music

Målet med CEMPE-prosjektet The Intellect of Sound Symposium for Electronic Music er tredelt: (i) å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere utøvende musikkutdanning, (ii) å øke studentenes muligheter til å lære og utøve et variert repertoar innen samtidsmusikk med teknologi fra hele verden. Dette gjennom nye verker som er skapt spesielt for studentene av verdenskjente komponister og studenter for å fremme deltakernes evner til å lære og utøve samtidsmusikk via opptredener med gjesteensembler i verdensklasse og eksperter innenfor musikkteknologi, (iii) å presentere resultatene av samarbeidet til lokalmiljøet gjennom konserter, seminarer og et nettsted. Dessuten å involvere befolkningen i en åpen utveksling av ideer om komposisjon og refleksjon, plassen og meningen med ny musikk i en tidsalder med globalisert estetikk og teknologisk innovasjon.

Under koronapandemien har musikkstudentene stått overfor utfordringer med å skape og utøve ny musikk i en globalisert verden. Med de økte mulighetene til å dele og distribuere musikk via internett, presenteres studentene for et mangfold av musikkspråk som vi ikke har opplevd tidligere. Uten et felles musikkspråk, utfordres både komponister og fortolkere i økende grad til å utvikle og forstå disse nye musikkspråkene. Samtidig har studentene på grunn av de begrensende reisemulighetene blitt plassert på en ny type globalisert musikkulturscene og introduseres for nye teknologiske rammeverk i skaping og utøving av samtidsmusikk. Innenfor dette rammeverket vil det aktuelle kurset utforske hvordan nye teknologier med kunstig intelligens endrer vår forståelse av skaping og utøving av musikk, samtidig som det har større filosofiske, sosiologiske og vitenskapelige følger.

Denne utviklingen presenterer flere spørsmål når det gjelder utdanning innen samtidsmusikk. Hva er den beste måten for studenter å lære, utøve og forstå kompleksiteten i samtidsmusikken i et stadig mer internasjonalt samfunn knyttet til teknologi? Hvordan vil en kreativ og læringsmessig tilknytning til nærsamfunnet påvirke motivasjonen deres og deres følelse av mening med å lære musikk i hybride rammer som involverer ny teknologi? Hvordan kan kontekstualisering av musikkskaping og praksis i en slik globalisert sammenheng øke deres læringsopplevelse og gjøre det mulig for musikkstudentene å oppnå et nytt nivå av profesjonalisme? Hvordan kan kommunikasjonen med et større publikum via symposier, konserter og interaktive nettsteder påvirke studentenes forståelse for og kunnskap om samtidsmusikk med teknologi og dens bredere sosiale implikasjoner?


Symposiet, som arrangeres 20. til 25. juni 2022, vil ha fokus på forbindelsene mellom musikkskaping, musikkutøvelse og musikkteknologi og utforske skjæringspunktene mellom tradisjonelle former for musikkskaping og musikkutøving med former som assisteres av teknologi og kunstig intelligens. Mange av de inviterte komponistene har integrert tradisjonelle former for musikkproduksjon i et teknologibasert komposisjonelt rammeverk: Marta Gentillucci har sett nærmere på å benytte dataanalyse-metoder for stemmen i et utvidet teknologisk rammeverk. Samir Odeh-Tamimi integrerer palestinske vokalteknikker, poesi og elektroniske prosesser i sine verk, mens Örjan Sandred har utforsket forbindelser mellom stemme, komposisjon og kunstig intelligens. Sammen med Dániel Péter Biró, prosjektleder for Sounding Philosophy-prosjektet ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, vil disse komponistene samarbeide med komponister og utøvende studenter fra Griegakademiet, medlemmer av Neue Vocalsolisten, BIT20 Ensemble og SWR Experimentalstudio. Symposiet vil presentere konserter, kollokvier, intervjuer, forelesninger og mesterklasser for studentene i tillegg til et enda større publikum. For at materialene skal være tilgjengelige for alle, vil alle arrangementer bli tatt opp på video og presenteres på Research Catalogue på nettstedet vårt.

Publisert: 2. jun. 2022 — Oppdatert: 2. jun. 2022