Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Music in Pae­diatric Hos­pi­tals. Nor­dic Per­s­pec­ti­ves

Denne antologien er et bidrag til det økende kunnskapsgrunnlaget for bruk av musikktilnærminger i pediatrien - med et unikt fokus på nordiske perspektiver.

Musikk kan være en betydningsfull helseressurs for barn og deres familier under sykehusopphold. I Norden er musikkterapi, musikkmedisin og andre musikktilnærminger ved barneavdelinger under stadig utvikling. Stillinger er etablert i noen land og det er en økende interesse for feltet, både blant politikere og helsepersonell. Men inkludering av musikk i pediatrien er fremdeles ingen selvfølge, og prosessen med å integrere musikk i helsetilbudet ved nordiske sykehus kan sies å være i en tidlig fase.

Som bidrag til det økende kunnskapsgrunnlaget for bruk av musikktilnærminger i pediatrien er boken av interesse for både praktikere og forskere som er interessert i hvordan musikk kan integreres ved barnesykehus. Samtidig er dette en invitasjon til sykehusledere og helsepolitikere om å bruke potensialet som ligger i musikkterapi, musikkmedisin og andre musikktilnærminger og om å bruke kompetansen til fagpersoner innen disse feltene til å stadig forbedre tilbudet til barn på sykehus.

Antologien tar for seg en rekke temaer og perspektiver. Artiklene gir innsikt i både utvalgte praksisområder, forskning, teori og sentrale begreper innen pediatri. Selv om nordiske kontekster fremheves, er innsikten også svært relevant for det internasjonale fagmiljøet.

Denne musikkterapiantologien presenterer det siste og beste på området, og fremhever dybden på teori og klinisk praksis som foregår på barnesykehus. Innsikten som så sjenerøst er frembrakt gjennom en lang rekke nordiske perspektiver, vil åpenbart påvirke global forskning og praksis innen musikkterapi.

Joanne V. Loewy DA LCAT, MT-BC Director, The Louis Armstrong Center for Music & Medicine Mount Sinai Beth Israel, NYC

Om redaktørene

Lars Ole Bonde er uavhengig seniorforsker med tidligere tilknytning til Aalborg universitet og CREMAH/Norges musikkhøgskole. Han er sertifisert musikkterapeut, klinisk veileder og veileder i terapiformen Guided Imagery and Music. Han har mange publikasjoner om musikkterapi, musikkpsykologi og musikk og helse.

Kjersti Johansson er for tiden postdoktor ved Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved Norges musikkhøgskole. Hun er musikkterapeut og har jobbet med barn med nedsatt funksjonsevne.

Publisert: 27. aug. 2021 — Oppdatert: 27. aug. 2021