Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Music the­ra­py as an adjunct in car­diac device lead extrac­tion proce­du­res: A ran­do­mized con­trolled tri­al

Bildet viser forsiden av en doktoravhandling, med tittel Music therapy as an adjunct in cardiac device lead extraction procedures. A randomized controlled trial, og forfatternavnet Stine Camilla Blichfeldt-Ærø.

I denne doktoravhandlingen undersøker Blichfeldt-Ærø om bruk av musikkterapi kan redusere stressresponser for hjertepasienter under en spesifikk invasiv medisinsk prosedyre.

Selv om tidligere forskning indikerer at musikkterapi er effektivt for pasientens stressregulering, er funnene ofte heterogene og flere studier etterspurt.

Musikkterapiprotokollen Facilitated Music Listening

Blichfeldt-Ærø utviklet en klinisk musikkterapiprotokoll kalt Facilitated Music Listening, med mål om å gi pasientene støttende behandling gjennom den medisinske prosedyren, basert på biopsykososiale prinsipper. Blichfeldt-Ærø presiserer teoretiske aspekter rundt utviklingen av protokollen og viser hvordan en biopsykososial tilnærming kan brukes systematisk i klinisk praksis.

Randomisert kontrollert studie

En randomisert kontrollert studie ble gjennomført for å evaluere effekter av musikkterapiintervensjonen på pasienttilfredshet, opplevd smerte- og angstnivå, bruk av prosedyremedisiner, og på fysiologiske parametere. I avhandlingen diskuteres først og fremst de primære og sekundære kvantitative resultatene av studien, men et supplerende perspektiv blir også presentert, som inkluderer kvalitative elementer av pasientenes erfaringer med musikkterapiintervensjonen.

Avhandlingen er et bidrag i arbeidet for systematisk implementering av medisinsk musikkterapi som komplementær behandling ved medisinske sykehus.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Oslo universitetssykehus Ullevål.

Om Blichfeldt-Ærø

Stine Camilla Blichfeldt-Ærø (f.1970) har studert musikkvitenskap, psykologi og BM GIM (Lev. II) og har mastergrad i musikkterapi. Siden 2001 har hun jobbet som musikkterapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Norge.

Publisert: 10. jun. 2021 — Oppdatert: 9. jun. 2022