Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Celloens stemme

Skyggesilhuett av cellist

Malin Mertens framfører ein heil Bach-suite, med fokus på instrumentets klang.

David Engmo

Program

  • Howard Skempton (1947-): Six Figures for Solo Cello
  • Arne Nordheim (1931 - 2010): Clamavi
  • Johann Sebastian Bach (1685–1750): Suite nr. 5 i c-moll:
  1. Prelude
  2. Allemande
  3. Courante
  4. Sarabande
  5. Gavotte 1 og 2
  6. Gigue

Omtale

Malin Mertens har valt repertoar for cello med tema «Celloens stemme» med ønske om å utforske dei klanglege moglegheitene celloen har, og sjå på tydinga av å etterligne det breie registeret den menneskelege stemmen har (frå sopran til bass). Som fellesnemner for verka har ho fokus på omgrepet «dialog» (stemmeføring, kontrapunkt, kontraster, dualitet). Kva tyding har det for korleis musikken kommuniserar, både i sjølve verket og i møte med publikum? Repertoaret som er valt skal òg gi eit innblikk i celloens rolle i musikkhistorisk perspektiv, og som formidlar av komponistens musikalske fotavtrykk.