Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Max Reger 150 år

Per Anders Håvelsrud sitter foran orgelet og smiler.

Organist Per Anders Håvelsrud inviterer til kombinert mastereksamenskonsert og feiring av Max Regers 150-årsdag i Domkirken.

Runa A. Kristiansen

Program

Max Reger (1873–1916): Sieben Stücke, op. 145

  1. Trauerode
  2. Dankpsalm
  3. Weihnachten
  4. Passion
  5. Ostern
  6. Pfingsten
  7. Siegesfeier

Omtale

I løpet av masterstudiet i solistisk orgelspill har Per Anders fordypet seg i komponisten Max Reger (1873–1916) sine koralbaserte orgelverker. Gjennom masterstudiet har han blant annet studert de kjente koralfantasiene av Max Reger fra op. 52, som baserer seg på de kjente koralene «Wachet auf, ruft uns die Stimme» og «Hallelujah, Gott zu loben».

Å bygge komposisjoner på koralmelodier er ikke kompositorisk unikt, og det har eksistert siden reformasjonen, men det når et stort klimaks med Reger – det blir som nærmest forvokste koralforspill med symfoniske dimensjoner og hans egne tonespråk. Dette tidsdokumentet med koralfantasier, som kulminerer med Reger, må også ses i lys av det tyske orgelets utvikling gjennom Regers liv og virke.

Under kveldens konsert ønsker Per Anders Håvelsrud å løfte frem et mindre kjent opus, op. 145, Regers siste publikasjon for orgel, publisert i 1915 og 1916. Regers siste orgelverk – «syv stykker» op. 145 – har sitt opphav i improvisasjoner som Reger fremførte ved orgelkonserter i Thüringen til støtte for nødlidende under første verdenskrig. Enkelte av samlingens satstitler knytter seg til det liturgiske kirkeårets høytider, mens andre (Trauerode, Siegesfeier, Dankpsalm) tydelig viser den historiske bakgrunnen som stykkene ble komponert under. Stykkene i samlingen kan betraktes som en slags syntese mellom gigantformatet vi finner i koralfantasiene og de mindre koralbearbeidelsene og orgelkoralene. Det hele bindes sammen av frie toccata-passasjer og kontrasterende, poetiske partier.

Konserten skjer i samarbeid med Oslo domkirke.

Les mer

Publisert: 23. mar. 2023 — Oppdatert: 8. jun. 2023