Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musethica

Svart-hvitt-bilde av Zorá Quartet på helt hvit bakgrunn

Kammermusikkveka: Kvartetten Zorá frå NMH speler konsert saman med ein besøkande kvartett utanfrå: Artel Quartet.

Abigél Králik og Ildar Latypov

Program

Felix Mendelssohn (1809–1847): Strykekvintett nr. 2 i B-dur, op. 87, MWV R33

 1. Allegro vivace
 2. Andante scherzando
 3. Adagio e lento
 4. Allegro molto vivace

Med Artel-kvartetten.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Strykekvintett nr. 4 i g-moll, K. 516

 1. Allegro
 2. Menuetto: Allegretto
 3. Adagio
 4. Adagio – Allegro

Med Zorá-kvartetten.

Medverkande

Artel Quartet

 • Djanay Tulenova (fiolin I)
 • Zarina Imayakova (fiolin II)
 • Liliya Nigamedzyanova (bratsj I)
 • Avri Levitan (lærar og Musethica-ekspert, bratsj II)
 • Melchior Saux (cello)

Zorá Quartet

 • Dechopol «Top» Kowintaweewat (fiolin I)
 • Haruno Sato (fiolin II)
 • Julian Sawhill (bratsj I)
 • Are Sandbakken (lærar og Musethica-ekspert, bratsj II)
 • Zizai Ning (cello)

Omtale

Artel

Artel-kvartetten blei danna i Wien i 2018, og består av musikarar frå Kasakhstan, Russland og Frankrike. Artel-kvartetten har fått namnet sitt etter dei tradisjonelle samanslutningane av arbeidarar og handverkarar som jobbar saman i absolutt likskap i det gamle Russland. Kvartetten foreiner fire musikarar med vidt forskjellig bakgrunn, og har som mål å fremme kulturell dialog mellom øst og vest. Med ein livleg og lidenskapeleg tilnærming til musikk, og eit breitt repertoar, er kvartetten ein av dei nye framgangsrike strykekvartettane i Europa. Kvartetten studerer i Wien under Johannes Meissl og jobbar regelmessig med Oliver Wille og Ebehard Feltz. Artel-kvartetten har vore gjest på prestisjetunge arenaar og debuterte i år på ORF Radiokulturhaus med ei rekkje direktesende konsertar. I sin iver etter å utvikle sitt kunstnarlege uttrykk jobbar kvartetten nært med komponistar og dirigentar. Dei har deltatt på arrangement og meisterklasser over heile verda og jobba med musikarar som mellom anna Günter Pichler, Quatuor Ebène, Jerusalem Quartet, Alastair Tait, Isabelle Charisius, Reinhard Latzko, Tim Vogler, Michael Vogler, Volker Jacobsen, Konstantin Heidrich, Wolfgang Redik, Arbeståe Sandbakken og Avri Levitan.

Zorá

Å finne ei retning i livet er ingen lett oppgåve når ein samtidig prøver å meistre sokalla enkle ting som å spele reint, men for dei fire medlemane i Zorá Quartet var det tidleg klart at strykekvartett er vegen å gå. I 2019 bringa deira «kammermusikkguru» Merry Peckham dei fire musikarane saman, og etter ein kveld med djupe samtalar om Haydn, Mendelssohn og andre livsviktige tema er resten kvartetthistorie.

Zorá er basert i New York, men deltar for tida i ECMAster-programmet her i Europa, der dei tar sine mastergradar i kammermusikk, mens dei bur, rettleiast og opptrer i Oslo, Wien og Paris. Samtidig er dei også Artists-in-Residence ved Queen Elisabeth Music Chapel i Belgia og del av Le Dimore del Quartetto i Italia. Alle solemerke tyder på at Zorá har ein stor karriere foran seg, og musiseringa deira har mellom anna blitt omtala i smigrande ordelag som «melting sound and affecting impetuosity» av the New York Times. Zorá Quartet består av Dechopol «Top» Kowintaweewat (fiolin), Haruno Sato (fiolin), Julian Sawhill (bratsj) og Zizai Ning (cello), og til saman representerer dei landa USA, Thailand, Japan, Marokko og Kina.

ECMA Pro

ECMA Pro er eit samarbeidsprosjekt delfinansiert av Creative Europe-programmet til EU og er ei utviding av ECMA. ECMA Pro blei lansert førre vinterhalvår og involverer fleire musikkhøgskular og festivalar. Prosjektet har som mål å ta det alleride eksisterande ECMA-arbeidet opp eit nivå ved å tilføre og prøve ut nye formatar og aktivitetar. Tolv partnarinstitusjonar frå ni ulike europeiske land vil realisere dette prosjektet i løpet av dei kommande fire åra.

2021: ECMA Pro trår inn i sitt andre semester

I eit studieår som har vore svært utfordrande for universitet over heile verda, eksisterer det nå eit nytt momentum for kammermusikk: Med ECMA Pro har vi nesten uhindra hatt moglegheita til å realisere eit nytt, førsteklasses program for europeiske kammermusikkensemble – på trass pandemien.

Sjølv med plutselege endringar i smitteverntiltak som har vore ulike frå land til land, kan ECMA sjå attende på eit suksessfylt første semester. Vi har arrangert «hybride» og «digitale» samlingar i forskjellige europeiske byar. Sjølv før koronapandemien inntrefte, benytta mdw-tilsstte seg av strøymingstenesta LOLA, ved behov. Alle håper likevel at det vil bli mogleg å halde fysiske arrangement allereie i sommarsemesteret.

Musethica

Musethica er eit opplæringsprogram for unge, talentfulle musikarar som bringar klassisk musikk på høgaste nivå ut av konsertsalene og inn på andre arenaar i samfunnet der musikarane møter menneske som på grunn av sin livssituasjon ikkje har moglegheit til å oppsøkje konsertar sjølv. I samarbeid med musikkhøgskular og institusjonar som mellom anna sjukehus, sjukeheimar, flyktningmottak og fengsel får kommande profesjonelle musikarar sjansen til å spele eit stort antal konsertar i løpet av ei veke, saman med og under rettleiing av anerkjende lærarar. Musikkhøgskolen organiserer ein «Musethica-session» 1.-8. november, der Artel-kvartetten og Zorá-kvartetten speler på 20 ulike institusjonar i Oslo og omland.

Gruppebilde av kvartetten Artel Quartet
Artel Quartet med Djanay Tulenova, Zarina Imayakova, Liliya Nigamedzyanova og Melchior Saux. Det øvste bilete er av Zorá-kvartetten.

Publisert: 9. okt. 2021 — Oppdatert: 28. okt. 2021